”Det finns alltid oroade människor”

NYHETER

Tillsynsmyndighetens chef inte rädd för Dash

Skandinaviska tillsynskontoret, STK, är tillsynsmyndighet för SAS Dash-plan.

Enligt Karl-Erik Mårtensson, chef för STK, har myndighetens insatser varit tillfredsställande.

– Jag vet inte vad vi skulle kunnat göra med tillsynen för att ändra på det som händer, säger han.

STK är den skandinaviska myndighet som utövar tillsynen över SAS flygplan. Svenska luftfartsstyrelsen är representerad i STK, såväl som de danska och norska motsvarigheterna. STK ska se till att SAS följer de krav som finns och att flygbolaget följer det underhållningsprogram som finns. EASA, EU:s byrå för flygsäkerhet, är den myndighet som ger så kallad ”luftvärdighet” åt flygplan och certifierar flygplansmodeller inom EU.

Har STK gjort tillräckligt för att garantera säkerheten med Dash-planen?

– Jag vet inte vad vi skulle kunnat göra med tillsynen för att ändra på det som händer. Vi gör den tillsyn som man har som standard i branschen. Det är bestämmelser från EASA, säger Karl-Erik Mårtensson.

Borde planen ställts tidigare?

– Det är inte upp till mig att bedöma, det är EASA som i första hand gör den bedömningen. Myndigheterna ska givetvis göra allt vad de kan för att säkerheten ska vara på den nivå man bestämt. Förutom de här Q400-incidenterna har man haft ett ganska bra resultat.

Tycker du att resultatet med Dash-planen är bra?

– Nej, det kan var och en räkna ut själv. Om de havererat tre gånger är det inget bra resultat.

Förstår du om folk blir oroliga?

– Ja, det är klart, det finns alltid oroade människor. När det händer nångonting blir man oroad, det är ganska naturligt.

Skulle du själv kunna tänka dig att flyga med ett Dash-plan?

– Ja, varför skulle jag inte det, det är inte någon daglig företeelse att man råkar i problem. Flygplanet har konstruerats som alla andra plan och är på en bestämd nivå. I och med det måste man lita på att det är korrekt.