Risk för nya ras

NYHETER

Situationen kritisk – mindre jordskred igår

Foto: Ett par hundra meter av E6 rasade i höjd Småröd i Bohuslän i december.

Räddningstjänsten håller extra beredskap efter ökade risker för ras- och jordskred.

– Om vattennivåerna fortsätter att stiga kan läget bli väldigt allvarligt, varnar Kent Ahlström, stabschef på räddningsstjänsten i Storgöteborg.

Efter höstens tunga regnperioder har nu räddningstjänsten ändrat larmplanen för ras och skred. Detta innebär ökad beredskap och mer tillgängliga resurser. Den uppdaterade planen kommer att ligga kvar tills våren eftersom hotbilden anses som långvarig.

– Vid varje raslarm kommer vi att åka ut med extra mycket folk och resurser, vi tar situationen på högsta allvar.

Geoteknikerna på Gatubolaget i Göteborg har infört tätare besiktningar av kritiska områden, för närvarande avläser man mätare i marken för att kunna urskilja jordrörelser. Mätningar utförs längs Säveån och Lärjeån samt vid olika mindre vattendrag i Göteborgsregionen.

Mindre skred i Angered

– Som det är nu kan framförallt situationen längs Lärjeån bli kritisk, det rör sig då om erosionsskred. Om man pratar generellt om Göteborgsregionen var det senast på 80-talet som situationen var så allvarlig som den är nu, säger Emil Sandberg, geotekniker vid Gatubolaget.

Under tisdagen spärrade Emil Sandberg av området kring ett mindre skred vid Storås ängar, 500 meter söder om Angered centrum efter larm från allmänheten.

– Det är ingen fara för boende, men många är förstås oroliga.

Läs mer om raset

Pierre Adolfsson (.se)