Mammut-DNA hjälper polisen

NYHETER

Ny studie kan förenkla brottsutredningar

För första gången har forskare på kort tid lyckats få fram stora mängder DNA från tio sibiriska mammutar.

Studien kan också leda till effektivare kriminalteknik för polisen.

Det internationella forskningsprojektet, med deltagare från Uppsala universitet, har letts från Köpenhamns universitet och Penn State University. Resultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Science.

Forskarna har använt hårstrån från sibiriska mammutar för att få fram mitokondrier. Mammuthåren kommer från olika museisamlingar, en del har funnits på museum i 200 år.

Genom att använda en kombination av två redan kända metoder har forskarna fått fram tio kompletta mitokondrier från hårstråna. Hår bevarar DNA bra och innehåller inte så mycket bakterie-DNA som kan förorena provet.

Forskargruppen har sedan läst den genetiska koden med en helt ny teknik som kan ge mycket stora mängder DNA-information på kort tid.

Hårbitar kan analyseras

– Med den här tekniken producerar vi en komplett mitokondrie om dagen från djur som levde för 15 000 år sedan. Det kan jämföras med de gamla metoderna, där vi kunde hålla på ett halvår med att ta fram korta DNA-snuttar från ett tjugotal individer, säger Anders Götherström, docent vid Uppsala universitet.

Resultaten är också högintressanta ur ett kriminaltekniskt perspektiv, enligt forskarna. Tidigare har man inom kriminalteknologin fokuserat på att ta fram DNA från hårets rot, men denna studie visar att högkvalitativt DNA även bevaras inuti själva hårstrået. Det innebär att det blir lättare att få fram DNA som inte är förorenat med annat DNA. Dessutom blir det enklare att identifiera personer som har befunnit sig på en brottsplats genom att analysera hår som har gått av ovanför roten.