Ny sändteknik tar Aftonbladet närmare

NYHETER

Snabb, smidig, signalstark.

Tre egenskaper som kännetecknar den nya sändningstekniken med minilänkar.

- Tekniken är unik och ger helt nya sändningsmöjligheter, säger Mats Jungner på Protel AB som levererat systemet.

Så fungerar nya tekniken

DVB med COFDM-modulation - så beskrivs den den nya tekniken på fackspråk. DVB står för Digital Video Broadcast , vilket också används för den nya digitala marksända TV.n.

Konventionell digital teknik ger oftast en fördröjning på upp till ett par sekunder för överföring av bild. Det innebär att man får synkproblem, där läpprörelserna inte stämmer med ljudet. Med minilänkarna är synkproblemet obefintligt, ljud och bild överförs så gott som direkt, berättar Mats Jungner.

Smidigt

- När det gäller smidigheten räcker det med en liten handenhet för sändning. Sändaren sitter direkt på kameran. Systemet är att jämföra med mobiltelefonsystemet. Man behöver inte upprätta en satellitlänk så fort du ska sända, utan du kan börja sända direkt när du kommit utanför redaktionen, lika lätt som man ringer ett telefonsamtal.

– När det gäller signalstyrkan får du omedelbart bild överallt i täckningsområdet. Du kan röra dig obehindrat i staden med kameran, röra dig mellan höghus utan att tappa bild, du kan till och med gå in och ut ur byggnader.

Räckvidden för länksystemet är ungefär 7 km vilket ger en radie som i princip täcker in en stad. I nuläget har Aftonbladet tillgång till länksystem i Stockholmsområdet.

– Framgent finns möjligheten att upprätta motsvarande nät i flera storstäder som till exempel Göteborg och Malmö. Och det finns sedan naturligtvis möjlighet att länka ihop städerna också, säger Mats Jungner.