Barn kan få fler vaccinationer

NYHETER

Utökat vaccinationsprogram kan bli dubbelt så dyrt som i dag

Socialstyrelsen utreder vaccinering av barn även mot livmoderhalscancer och lunginflammation. Experter anser att det finns bra skäl för utvidgat vaccinationsprogram men det blir minst dubbelt så dyrt som i dag.

Socialstyrelsen har inte heller bestämt sig. Kostnaderna belastar kommuner och landsting.

Smittskyddsinstitutets chef Ragnar Norrby varnar för följderna av att bara de som har råd vaccinerar sina barn.

– Då blir det tyvärr så att den vars föräldrar har det bra ställt mer sannolikt blir vaccinerad och det tycker jag är tveksamt, säger Norrby till Sveriges Radios Ekoredaktion.

Vaccineringen det handlar om är mot humant papillomvirus (HPV), som orsakar genitala vårtor och kan vålla livmoderhalscancer, och mot pneumokocker som orsakar lunginflammation.

Särskilt pneumokockvaccinet är angeläget, framhåller Norrby, eftersom infektionen kan vålla visserligen ovanlig men livshotande sjukdom hos spädbarn. Dessutom får det en ännu viktigare andrahandseffekt på de vuxna eftersom de ofta smittas av pneumokocker från barnen, en smitta som är särskilt riskabel för gamla människor.

Samhället gör en stor vinst genom att minska riskerna för de vuxna, anser Norrby.

Frågan är vem som ska betala, eftersom kommuner och landsting redan sagt att de får svårt att hålla sina budgetar. Norrby föreslår därför att staten betalar, liksom i Danmark, Norge och USA.

TT