Botniabanan får dras genom delta

NYHETER

Dom från Miljööverdomstolen ger fritt fram för banbyggande

Miljödomstolens klartecken från i våras för byggandet av Botniabanan genom Umeälvens delta står fast.

Det är innebörden i en dom från Miljööverdomstolen på torsdagen.

Miljödomstolens beslut hade överklagats av bland andra Svenska naturskyddsföreningen, Sveriges ornitologiska förening och flera privatpersoner. Advokat Nils Ryrberg, Banverkets ombud i Miljööverdomstolen, anser att domen är en klar framgång för Banverket.

– Det kan man säga. I allt som är väsentligt för Banverket står miljödomstolens beslut fast. Miljööverdomstolens dom innebär att motpartens överklagan lämnats utan bifall i allt väsentligt, säger Nils Ryrberg till TT.

"Rättsligt fel"

Advokat Björn Rosengren, som varit ombud för flera av de som överklagat miljödomstolens dom, är inte förvånad över Miljööverdomstolens beslut.

– Nej, det var ju på intet sätt överraskande med tanke på att man sagt samma sak tidigare, för två år sedan, säger han till TT.

– Rättsligt sett är domen felaktig, även om den är rätt politiskt, säger Björn Rosengren.

Han hävdar att varken miljödomstolen eller Miljööverdomstolen gjort någon självständig prövning av miljöfrågorna kring järnvägsbygget.

Domstolarna har bara nöjt sig med att konstatera att regeringen redan godkänt bygget enligt järnvägslagen, och inte gjort någon egen bedömning av miljöfrågorna, enligt Björn Rosengren.

– Det är det som är den stora saken, säger han.

Den kritiken framfördes redan för två år sedan då miljödomstolen kom med en första dom gällande dragningen genom Umeälvens delta. Även den domen överklagades till Miljööverdomstolen. Då återförvisades ärendet till miljödomstolen, eftersom Miljööverdomstolen funnit brister i domen.

Men i huvudsak ändrades inte miljödomen.

TT: Varför överklagade ni igen i våras om ni inte väntade er att Miljööverdomstolen skulle lyssna på er?

– Man måste gå matchen ut eftersom domen var fel rättsligt sett, säger Björn Rosengren.

TT