Nyheter

Så ska Stockholm minska utsläppen

Av: 

Sara Haldert

NYHETER

Halterna av växthusgas ska sänkas med 25 procent

Stockholm ska minska koldioxidutsläppen med 25 procent till 2015.

Med hjälp av en färsk rapport vill miljöborgarrådet Ulla Hamilton (m) att fullmäktige ska besluta om ett nytt utsläppsmål.

Enligt en färsk rapport från miljöförvaltningen, utförd på uppdrag av miljöborgarrådet Ulla Hamilton (m), är det möjligt att sänka växthusgasutsläppen från dagens 4,0 ton per stockholmare till 3,0 ton till 2015.

– Syftet med uppdraget var att få en bild av vart vi är på väg och vilka åtgärder som krävs för att minska växthusgasutsläppen. Rapporterna utgör ett mycket bra underlag för att lägga upp ett mer långsiktigt mål, säger Ulla Hamilton.

”Bollar redan i rullning”

Men från miljöpartistiskt håll tror man att det är möjligt att minska utsläppen ännu mer, och man ser inte att rapporten kommer med många nyheter.

– Rapporten är bra, men är mycket en uppdatering och bollar som redan satts i rullning, redan befintliga åtgärder såsom trängselavgiften, koldioxidskatten och utökningen av Stockholms kraftvärme, säger Åsa Romson, vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden (mp).

Nu ska förslaget remitteras inom staden, och i vår hoppas Hamilton att fullmäktige ska besluta om den tjugofemprocentiga minskningen.

ANNONS EXTERN LÄNK

Fixa vita tänder hemma på 30 minuter – köp startkit här

Dentway

Publisert: