Krafttag tas mot barnmisshandel

NYHETER

Vårdpersonal får specialutbildning

Antalet anmälningar om barnmisshandel fortsätter att öka. Nu tar Västra Götalandsregionen krafttag och utbildar vårdpersonal i ämnet.

– Det finns inte tillräckligt med kunskap om det här, säger Björn Tingberg vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Under 2006 polisanmäldes 21 procent fler fall av barnmisshandel jämfört med året före. I dag träffas personal från barnavårdscentraler, barnmottagningar och socialtjänst för en konferens i Göteborg. Temat är barnmisshandel och hur man i tid ska kunna upptäcka och förhindra det.

Okunskap ligger bakom

Ofta ställs fel diagnos på barn som blivit utsatta för misshandel.

– Det beror dels på ren okunskap. Men också på att barnmisshandel är en sådan hemsk sak som vi inte vill ska finnas. Man väljer därför andra förklaringar till de symptom man ser, som en sorts skyddsmekanism, säger föreläsaren Björn Tingberg, sjukskötare och samordnare för specialistgruppen mot barnmisshandel vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Han menar att det är viktigt att personalen förhåller sig kritiskt till föräldrarnas förklaring till barnens skador.

– Det innebär inte att de ska vara misstänksamma, men att man ska fundera över rimligheten, säger Tingberg som menar att det behövs mer utbildning för de personer som kan stöta på barnmisshandel i sina yrken. En viktig fråga är också hur man ska kunna förhindra att det händer.

– När barnen kommer till sjukhus är det ju egentligen för sent.

Fakta/Anmälningarna ökar

Janna Roosch (.se)