Moderaterna: Visa skolk i skolbetyget

NYHETER

”Både en morot och en markering för eleverna”

Inför redovisning av skolk på betygen. Det föreslår moderaterna i en motion till Göteborgs kommunfullmäktige.

Men för att det ska bli verklighet krävs dispens från regeringen.

Foto: oscar magnusson/bildbyrån
Awlin Singh, 16, Hanni Beronius, 16, Modou Jallow, 16, Amir Rezadost, 17, och Julia Elio, 17, alla elever på Angeredsgymnasiet, har delade åsikter om moderaternas förslag om att redovisa skolk i betyget.

Det är Henrik Nilsson (m) som ligger bakom förslaget att varje elevs frånvarotimmar ska redovisas i samband med betygen.

–?Den ogiltiga frånvaron måste synas mer. Det skulle vara en bra markering och fungera som en morot för eleverna, säger han och jämför med hur det ser ut i arbetslivet.

–?Där accepteras det inte utan vidare att man är frånvarande.

Bland eleverna på Angeredsgymnasiet råder det delade meningar om idén.

–?Betygen ska bygga på kunskap inte på hur mycket närvaro man har. Jag tror inte det är rätt sätt att komma till rätta med skolk, säger Hanni Beronius, 16.

Som det ser ut nu strider förslaget enligt Skolverket mot skolförfattningarna, och för att redovisa skolk på betygen krävs dispens från regeringen. Under åren 2000 och 2002 gjorde man ett försök med detta i Stockholm Stad. Resultatet var att frånvaron sjönk.

– Det visar att det är ett bra och effektivt sätt att minska skolket, men det är inte det enda, påpekar Henrik Nilsson.

–?Det är lika viktigt med hög kvalité på undervisningen.

Samtidigt har tre av fyra borgerliga partier i Stockholm beslutat att införa skriftliga ordningsomdömen i betygen.

Partierna hänvisar bland annat till en internationell studie som visar att sen ankomst, skolk och svordomar är vanligast bland svenska elever.

Janna Roosch (.se)