Två kilometer med kameraövervakning

NYHETER

Från Centralstationen till Möllevångstorget

Länsstyrelsen i Skåne har godkänt Malmö stads ansökan om att få kamerabevaka hela stråket från Centralstationen genom centrum till Möllevångstorget. När kamerorna är på plats kommer en sträcka på två kilometer att vara övervakad med kameror.

Myndigheten anser att övervakningsintresset i det fallet väger tyngre än de enskildas integritetsintresse. Enligt Sveriges Radio Malmö är stråket det största område hittills som kameraövervakas i en svensk stad.

Beslutet kan överklagas inom tre veckor.

TT