Ola Ramstedt dömd till två års fängelse

NYHETER

”Han är förkrossad” - planerar att överklaga domen till hovrätten

Foto: Ola Ramstedt dömdes till två års fängelse.

Förre Skandiadirektören Ola Ramstedt döms av Stockholms tingsrätt till två års fängelse för grov trolöshet mot huvudman.

– Det kommer inte som någon överraskning för oss, säger Skandias vice styrelseordförande Björn Björnsson.

– Ola Ramstedt är både förkrossad och överraskad över den fällande domen, säger advokat Hans Strandberg.

– Både jag och Ola Ramstedt tycker inte att tingsrätten tagit till sig vår bevisning och det material som vi presenterat under rättegången. Tingsrätten har till viss del helt bortsett från delar av vår bevisning.

Strandberg hoppas nu att hovrätten ska göra en annan bedömning av Ola Ramstedts förklaringar.

Förre Diligentiachefen Håkan Lennersand döms till 1,5 års fängelse för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman.

Dessutom döms en före detta projektledare på Skandia till 1 års fängelse för medjälp till grov trolöshet mot huvudman.

Lyxrenovering

Tingsrätten skriver att den funnit att det är ställt utom allt rimligt tvivel att de tilltalade vid sitt handlande har varit medvetna om att fakturan varit osann. Fakturan gäller lyxrenoveringar av Skandiachefernas lägenheter.

Däremot frias Ramstedt vad gäller åtalspunkten bestickning och Håkan Lennersand för grovt mutbrott.

”Tingsrätten har inte funnit det styrkt att dessa förmåner har tilldelats Håkan Lennersand som belöning för de åtgärder han har vidtagit med fakturan gällande lägenheterna, vilket åklagaren har hävdat”, skriver tingsrätten.

”Ingen överraskning”

– Den fällande domen mot Ola Ramstedt kommer inte som någon överraskning för oss med anledning av åtalet och själva rättegången, säger Skandias vice styrelseordförande Björn Björnsson till TT.

– Kostnaderna för samlingsfakturan är helt reglerade mellan livbolaget och moderbolaget. Så försäkringstagarna har inte lidit någon ekonomisk skada.

Skandia planerar inte att rikta några ekonomiska krav mot Ramstedt.

– Vi har sedan tidigare bestämt oss för att rikta alla våra skadeståndsanspråk mot den ytterst ansvarige i den förra ledningen, Lars-Eric Petersson, säger Björn Björnsson.

– Jag är nöjd med domen trots att tingsrätten valde att fria Ramstedt och Lennersand från bestickning respektive grovt mutbrott, säger kammaråklagare Peter Nilsson till TT.

– Åtalspunkten grov trolöshet mot huvudman var ändå huvudpunkten i åtalet.

Han ska nu fundera på om han kommer att överklaga domarna.

Läs tidigare artiklar:

TT