Academedia

Så mörkar de vinsten

Av: 

Nivette Dawod

NYHETER

Utbildningsjätten Academedia skatteplanerar

Sveriges största utbildningsföretag Academedia mörkar varje år flera hundra miljoner genom skatteplanering.

Förra året: 333 miljoner – i snitt 6 200 kronor per skolelev.

– Det är ett hot mot svenskt skatteunderlag, säger Börje Noring på Skatteverket.

Friskolejätten Academedia badar i miljoner.

Men svaret på om det ­delas ut några vinster är alltid:

– Ingenting delas ut från Academediakoncernen, allting återinvesteras i våra verksamheter, säger Eola Änggård Runsten, finans­direktör på Academedia.

Men Aftonbladet kan avslöja att hundratals miljoner i vinst går från skolorna till friskolejättens tre holdingbolag.

Alla skolbolag för nämligen över sina vinster eller förluster till Academedia support AB, ett aktiebolag i koncernen som agerar som plånbok för friskole­jätten.

Betalat av lån

Sammanlagt har de över 30 skolbolagen överfört 380 549 448 kronor till Academedia support enligt senaste årsredovisningen.

Av de pengarna har över 333 miljoner, ”lämnats i koncernbidrag”.

Till vilken koncern?

Inte till Academedia AB. Dit överfördes bara 816 000 kronor förra året.

Pengarna har i stället gått till att betala av ränta på lån hos tre holdingbolag högre upp i bolagsstrukturen: Svensk Utbildning Intressenter Final Holding AB, ACM 2010 och ACM 2001.

På så vis slipper de att betala skatt för vinsterna.

321 miljoner kronor av vinsten på 333 miljoner betalas som framförallt ränteutgifter, men pengarna går också till att täcka underskott och tidigare förluster i holdingbolagen, visar ­Aftonbladets granskning.

Ny lagstiftning

Det här sättet att skatteplanera har uppkommit framförallt sedan regeringen genom en ny lagstiftning 2013 förbjöd koncerner att ha lån i skatteparadis.

I stället gör man som i Academedias fall: Skickar vinsten till tre svenska ­holdingbolag och kvittar ut den mot ränte­utgifter.

– Den här typen av förvärvsstrukturer, där man har olika holdingbolag som är högt ­belånade, är en form av skatteplanering. Vi har i en rapport till regeringen ansett att det är ett hot mot svenskt skatteunderlag, säger Börje Noring, skatte­revisor på Skatteverket.

Som jämför den här typen av skatteplanering med det koncernerna gjorde när pengar skickades till skatteparadis.

– Ränteavdragen innebär ett antal miljarder i lägre skatteintäkter för Sverige, säger Börje Noring.

I Academedias fall är det i slutändan riskkapitalbolaget EQT, med säte på skatte­paradiset Guernsey, som är ägare.

Ägarna får vinsten av skatteplanerandet när bolaget säljs.

En typisk risk

– Det är typiskt vid riskkapitalaffärer att man har ganska höga lån. Antingen används överskottsvinsten till att betala ner lånen, ­eller så delas det ut till ägarna. I slutänden är det vinstpengar som går till ägarna, eftersom ett bolag som säljs med mindre lån ger mer vinst, säger Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan.

Men hur kan skolorna göra 333 miljoner kronor i vinst?

För förskolor och skolor kommer intäkterna från skolpengen, som varje kommun betalar.

– Skolan får skolpeng för varje elev. Därefter har skolan kostnader för att driva verksamheten, säger Per Strömberg.

– Ju mer effektivt man driver skolan och ju fler elever man har, desto mer blir det kvar av skolpengen.

6 200 per elev

Sammanlagt gick det 46 000 elever i Academedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor år 2013. De tillsammans gör en vinst på 285 miljoner som förs över till holdingföretagen. Varje elev som går på en Academediaskola innebär alltså 6 200 kronor i vinst - som går till banklånen.

Därutöver gör vuxen­utbildningarna i Academedia 48 miljoner i vinst, även det pengar som förs över till ränteutgifter.

Det är också väl känt att en del av vinstpengarna går till att köpa upp nya skolor.

Senaste köpet var Pysslingen. Bara därifrån fördes 102 miljoner kronor över till holdingbolagen 2013.

Att flytta vinsterna på det här viset kallas att driva ­företag i kommission.

Det är ovanligt att friskolor bedrivs med en så avancerad struktur, enligt Gunnar Persson chef på enheten för ekonomisk granskning hos Skolinspektionen.

– Det vanliga är att man har ett bolag och några skolor direkt under det bolaget. Då ansvarar var och en för skolans ekonomi.

Har sitt säte på Guernsey

Marvin Holding Limited AB, är på ett vis också ägare av Academedia. Den utländska toppmoderkoncernen finns på skatteparadiset ­Guernsey, och inte mycket går att få veta om företaget.

Ägare av Marvin Holding Limited AB ärEQT-fonden EQT V, en riskkapitalfond som ägs av investerare som sjätte AP-fonden, pensionsfonder, försäkringsbolag, och privatpersoner. Säte för EQT:s fonder är Guernsey, Luxemburg och Storbritannien, enligt EQT:s hemsida.

Anledningen till att fonder placeras i skatteparadis som Guernsey är för att slippa betala extra mycket skatt, framförallt vid en försäljning av ett företag.

- Då försäkrar man sig om att det inte dras skatt i så många led, säger Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan.

Detta är ett holdingbolag

Ett holdingbolag är en typ av förvaltningsföretag vars verksamhet består i att äga och förvalta aktier i andra ­företag. Holdingbolaget kan på så vis delta och medverka i företagets utveckling. ­Begreppet kan användas för att beteckna dels ett moderbolag i en koncern och dels ett förvaltningsföretag som äger kontrollposter och ut­övar ett aktivt ägarengagemang i andra företag.

Företag startar ofta holdingbolag, eller placerar sitt moderbolag (holdingbolag) i ett skatteparadis, för att ­tjäna pengar på det genom skattelättnader.

Ett holdingbolag ”är ett ­bolag vars huvudsakliga kommersiella syfte ligger i att ha ett långvarigt intresse i en eller flera juridiskt oberoende företag”, enligt Företagande.se.

Källa: NE, Företagande.se

ANNONS

Kids deal - 25% rabatt på barnkläder & skor från Ellos kollektioner!

Extern länk från Ellos

Till REAN!

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Academedia

Skatteverket