Rasar mot Obamas marijuanauttalande

Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS
Obama anser att fler stater bör följa efter Colorado och Washington, som legaliserat marijuana.

Att USA:s president uttalar sig om marijuana i milda ordalag är problematiskt, anser Bengt Svensson, professor i socialt arbete vid Malmö högskola som forskar om narkotika.

– Jag tycker att det är rätt anmärkningsvärt. Forskningsläget är tydligt. Cannabis har skadeverkningar, särskilt vid intensiv användning och särskilt för personer som är unga, säger Bengt Svensson till TT.

– Att just Obama har klarat sig bra ändå, det är ett lite förenklat synsätt. Det är inte alla som provar en drog som råkar illa ut, utan det är en viss grupp som gör det.

”Gynnar hans popularitet”

Sannolikt har Obama bedömt att det amerikanska opinionsläget ser ut så att han kan göra detta uttalande och vinna popularitet, säger Bengt Svensson.

– Han är rätt hårt ansatt på olika sätt. Säkert är det här en uppfattning han haft privat i många år. Nu gör han bedömningen att det gynnar hans popularitet att han går ut med den. Men utifrån ett cannabispreventivt syfte är det inte så lyckat.

”Olika uppfattningar”

Narkotikaliberaler jublar säkert över Obamas uttalande, enligt Svensson.

Men alla droger har skadeverkningar, poängterar han. Den som röker marijuana regelbundet riskerar att sänka sin kognitiva förmåga, det vill säga förmågan att minnas, tänka logiskt och dra slutsatser. Det finns även en förhöjd risk för psykisk sjukdom. Forskning har också visat att marijuana är mer cancerframkallande än tobak.

– Du hittar ingen forskare som säger att marijuana skulle vara ofarligt. Däremot finns det olika uppfattningar om hur man ska hantera drogen juridiskt. Om USA:s president säger att marijuana inte är värre än alkohol, då kan det förändra den legala hanteringen.

För legalisering

I första hand gäller det USA, där det redan i dag finns en syn att cannabis inte är speciellt problematiskt, men med viss fördröjning även Västeuropa. Två amerikanska delstater, Washington och Colorado, har röstat för en legalisering av marijuana.

TT