Trafikkaos efter översvämningar

NYHETER

Busstrafiken till och från Uddevalla påverkas kraftigt på grund av översvämning vid resecentrum i hamnen.

Bussarna kan inte köra till sina vanliga hållplatser vid Kampenhof på grund av det höga vattenståndet, enligt Västtrafiks hemsida.

Även tillfarten till ett P-hus är svårframkomlig, där vattnet på sina ställen står 30 centimeter högt.

Längre norrut i Bohuslän blåser det också kraftig och flera träd har fallit.

Enligt Trafikverket är det exempelvis träd på vägbanan på väg 164 mellan Ejgde och Holkekärr och även väg 870 mellan kyrkorna i Tossene och Askum blockeras av nedfallna träd.

TT