Internt S-bråk om våldtäktslagen

Tusentals människor har reagerat på att Svea hovrätt friade sex pojkar i ett mål om gruppvåldtäkt i Stockholm.

Tre partier kräver en skärpning av sexualbrottslagen – men en av de starkaste motståndarna till det är Socialdemokraterna.

Det får ungdomsförbundet SSU att se rött.

Uppmärksamheten efter att Svea hovrätt friade sex pojkar i målet om gruppvåldtäkt mot en 15-årig flicka i Stockholm har varit enorm.

Nästan 50 000 människor har skrivit på en protestlista och kräver att Högsta domstolen prövar gruppvåldtäktsdomen där hovrätten enligt dåvarande lagstiftning konstaterat att flickan inte utnyttjades i ett hjälplöst tillstånd – fast hon sa nej.

Tre partier i riksdagen vill också skärpa sexualbrottslagen med en samtyckesparagraf, så att en sexuell handling mot en annan person utan dennes samtycke kan kriminaliseras.

Inte för samtyckeslagstiftning

Men majoriteten av de åtta riksdagspartierna säger nej till en sådan ändring.

Sexualbrottslagen har ändrats sedan händelsen i mars, och flera av partirepresentanterna svarade vid en rundringning att den nuvarande lagen skulle täcka in ett mål som det uppmärksammade. Flickan sa nej, men har i Aftonbladet berättat att hon inte vågade göra mer motstånd av rädsla för värre konsekvenser.

– Sedan i somras gäller en skärpt lagstiftning för våldtäkt som skulle kunna täcka in den här typen av fall, sa bland annat Morgan Johansson, ordförande i justitieutskottet för Socialdemokraterna.

Han var – till skillnad från flera andra talespersoner – också tydlig med att partiet inte är för samtyckeslagstiftning i framtiden heller.

– Att ha en lagstiftning som bygger enbart på samtycke har utretts flera gånger, och varje gång har utredningarna menat att övervägande skäl talar mot en sådan lagstiftning. Tunga remissinstanser har också uttryckt att övervägande skäl talar emot.

Ungdomsförbundet säger emot

Men ungdomsförbundet SSU håller inte med, utan tycker snarare tvärt emot partiet.

– Remissinstanserna har inte varit eniga, och tunga remissinstanser har också tillstyrkt förslaget. Sexualbrottsutredningen 2010 föreslog bland annat att ett helt nytt och samtyckesbaserat brott införs, säger ordföranden Gabriel Wikström.

Att ta in en paragraf om samtyckesfrågan skulle markera kvinnors rätt till sin kropp och ge dem sexuell självbestämmanderätt, anser ordföranden.

– SSU ser en samtyckeslagstiftning som en självklarhet, säger Gabriel Wikström.

Lagstiftningen ändrades – detta har hänt

  2 mars är den 15-åriga flickan på en fest i en bostad i Tensta utanför Stockholm. I förhör uppger flickan att åtta pojkar låst in henne i ett rum, tagit hennes telefon och slitit av henne kläderna. Sedan turades de om att ha förgripa sig på henne.

Ett par dagar senare grep polisen åtta pojkar som var mellan 15-16 år gamla.

  10 maj åtalas sex av pojkarna vid Solna tingsrätt. Fyra av dem medger att de haft sex med flickan men de nekar till brott. Flickan uppger att hon sagt nej flera gånger.

  Den 14 juni dömer tingsrätten pojkarna till ungdomsvård för grov våldtäkt. Tingsrätten ansåg att flickans berättelse var helt trovärdig samtidigt som pojkarnas version av händelsen var mindre trovärdiga eftersom deras berättelser ändrades. Inledningsvis nekade flera av pojkarna till att ens ha varit på festen i lägenheten under den kväll våldtäkterna ska ha ägt rum.

  27 september friade Svea Hovrätt pojkarna med hänvisning till att brottet inträffade när den äldre våldtäktslagstiftningen gällde. Rätten konstaterade att flickan befann sig i en ”utsatt situation”. Om händelsen inträffat tre månader senare hade det varit ett direktcitat ur nuvarande lagtext om vad som ska ses som våldtäkt. Men eftersom händelsen inträffade fyra månader innan lagändringen trätt i kraft – använde Svea hovrätt den gamla lagtexten där offret måste ha befunnit sig i ett ”hjälplöst tillstånd”. Termen hjälplöst tillstånd tolkas snävt och kräver att offret varit medvetslöst.

  Domaren Sven Jönson menar att ”De samlag som ägt rum kan mycket väl ha skett mot hennes uttryckliga vilja men om det inte varit utnyttjande av ett hjälplöst tillstånd är det inte våldtäkt”.

  I en intervju med Aftonbladet berättar flickan att hon var rädd och sa nej, men inte vågade göra motstånd av rädsla för att pojkarna skulle utsätta henne för något värre.

(Källa: Aftonbladet)

Publisert: