Försvaret dåligt på ekonomiska bedömningar

Av:  TT

Överbefälhavaren Micael Bydén. Arkivbild.
Överbefälhavaren Micael Bydén. Arkivbild.

Försvarsmaktens ekonomiska bedömningar håller inte måttet, enligt en utredning från Statskontoret. Men även regeringen bör planera bättre.

Oförutsedda kostnadsökningar har varit ett ständigt problem för planeringen av försvarsbudgeten. Nya utgifter har dykt upp och flera gånger har regeringen varit tvungen att skjuta till pengar.

En stor del av ansvaret för detta ligger hos Försvarsmakten, är slutsatsen i Statskontorets rapport. Myndigheten bedömer att de ekonomiska underlag som Försvarsmakten lämnat inte haft tillräckligt hög kvalitet, vilket gjort det svårt för regeringen att budgetera rätt.

I utredningen står det också att Försvarsmakten har förbättrat sina underlag något, men att det "samtidigt återstår ett ganska omfattande arbete". Enligt rapporten bör Försvarsmakten införa en princip om att inte planera in fler investeringar än vad den ekonomiska ramen tillåter. Samtidigt rekommenderar utredarna att Försvarsmakten får större frihet att själva prioritera sina resurser.

Försvarsmaktens materielunderhållskostnader har ökat med över 300 procent 2012–2017 och förväntas öka ytterligare fram till 2025.

Publisert:

LÄS VIDARE