Nyheter

Så ska de rädda Sverige

Av: 

Erik Wiman

Tobias Österberg

NYHETER

Nu kommer regeringens stimulanspaket som ska ta Sverige ur krisen.

Totalbeloppet landar på 8,3 miljarder för 2009.

Mest satsar alliansen på återinförandet av rot-avdrag, 3,6 miljarder, som plåster för den sårade byggbranchen

Totalt 22,9 extra miljarder ska bära Sverige ur krisen de närmaste tre åren enligt dagens besked. Regeringen satsar under nästa år 8,3 miljarder i åtgärder för ”jobb och omställning” för att lindra lågkonjunkturen. Under 2010 ökar beloppet till 8,8 miljarder kronor, för att sedan landa på 5,8 miljarder under 2011.

Fredrik Reinfeldt tog till orda när presskonferensen inleddes på fredagen.

– Det är viktigt att se den globala påverkan på finanskrisen. Det säger något om svårigheten att möta situationen.

Enligt statsministern har Sverige lagt fram den mest expansiva budgeten i Europa.

– Vi kommer att komplettera den med drygt åtta miljarder i år.

Stöd till arbetslösa

Arbetsförmedlingen kommer att få tre av de åtta miljarderna. Pengarna ska satsas på så kallader coachinginsatser.

Paketet innehåller stöd till nya arbetslösa och korttidsarbetslösa samt förstärkt stöd till långtidsarbetslösa.

– På det viset kan vi stödja 27 000 personer under 2009, säger Göran Hägglund.

– Syftet är att bidra till att de arbetslösa så fort som möjligt får ett nytt arbete och att människor är i gång för att så småningom få ett jobb när uppgången kommer.

Regeringen satsar på förstärkningar av yrkeshögskolan och gymnasial yrkesutbildning. Studieplatserna inom yrkeshögskolan ökas med 1 000 år 2009, 2 000 år 2010 och 1 000 år 2011.

Antalet studieplatser inom gymnasial yrkesutbildning ökas med 3 200 nästa år, 3 900 år 2010 och 1 600 år 2011.

– När vi går in i en lågkonjunktur måste vi utöka antalet platser i utbildningsväsendet, säger Jan Björklund.

Paketet innehåller förstärkta satsningar på infrastruktur. En miljard kronor går till regeringens så kallade närtidssatsning på infrastruktur för 2009 och 2010.

Rot-avdrag införs

Som ett direkt stöd till byggbranschen inför alliansen ett förstärkt skatteavdrag för hushållsnära tjänster i form av reparation och underhållning av byggnader.

– Nu inför vi ett rot-avdrag, säger Maud Olofsson.

Skattereduktionen för reparationer i hemmet kommer att vara på högst 50 procent av totalkostnaden, upp till 50 000 kronor per person i hushållet.

Regeringen satsar 3,6 miljarder på rot-avdragen som kommer att börja gälla per omgående.

– Det ger fler jobb i en sektor som har det bekymmersamt, en sysselsättningseffekt på 7000 personer.

Mer information följer.

Så ser den ursprungliga budgeten ut

I september presenterade regeringen sin höstbudget.

Då var finanskrisen i sin linda.

Så här fördelade Anders Borg miljarderna då.

Totalt går 1,8 miljarder kronor till svensk yrkesutbildning åren 2009 - 2011. I budgeten 2009 satsas 200 miljoner.

Lärlingsutbildningen på gymnasiet ska få fler platser. Minst halva tiden av utbildningen ska ske ute i arbetslivet.

Fler platser till den yrkesinriktade vuxenutbildningen.

1 juli nästa år startar en yrkeshögskola. Det handlar om utbildningar som i dag inte finns i den vanliga högskolan.

Regeringen sänker skatten för de som jobbar med 15 miljarder kronor nästa år.

Skattesänkningen riktas främst till låg- och medelinkomsttagare. Det ger i snitt 225 kronor mer i månaden efter skatt, som mest 250 kronor.

Samtidigt höjs gränsen för statlig inkomstskatt från en månadslön på 28 400 till 31 700 kronor nästa år.

Totalt satsas 16 miljarder kronor på förbättringar för företagandet i Sverige. Genom hårdare tag mot skatteplanering innebär satsningen i själva verket drygt 3 miljarder kronor per år fram till 2011.

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter sänks med en procentenhet.

Bolagsskatten sänks från 28 procent till 26,3 procent.

3:12-reglerna, alltså de regler som säger hur stor del av vinsten en ägare till ett mindre företag måste ta upp till beskattning, ändras genom sänkt löneuttagskrav och höjt schablonbelopp.

Arbetsgivaravgifterna för att anställa unga upp till 25 år sänks.

Stopp för olika typer av skatteplanering.

ANNONS

Ellos Badkläder! Baddräkter och bikinis med hög midja, shapingeffekt i fina färger till ett bra pris!

Extern länk från Ellos

Shoppa här

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter