Vägverket: Inget fel på lagen

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-01-21

Sedan Zebralagen infördes har antalet olyckor ökat

Sedan Zebralagen infördes har antalet olyckor vid obevakade övergångsställen ökat.

Men Vägverket anser inte att Zebralagen rimmar illa med nollvisionen.

– De lindriga olyckorna har ökat, men olyckor med dödlig utgång har minskat, säger Thomas Lekander, statistiker vid Vägverket.

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, menar att Zebralagen i sig är bra, men att miljön kring övergångsställen måste tänkas om.

Farten måste ner

–Det är inget fel på lagen, säger Thomas Carlson, mediachef.

– Men det ska inte gå att köra över 30 kilometer i timmen vid ett övergångsställe.

Vid den hastigheten har både bilister och gångtrafikanter möjlighet att se varandra och få kontakt. På så sätt kan olyckan undvikas, menar NTF.

Fler lindriga olyckor

En synpunkt som Vägverket hörsammar.

– Regeln har fått en god effekt, framkomligheten för gångtrafikanter har ökat, däremot har de lindriga olyckorna ökat, säger Thomas Lekander.

– Så länge det sker olyckor finns det utrymme för förbättringar.

Antal fotgängare som skadats på obevakat övergångsställe har ökat med 15–20 procent till följd av väjningsplikten.