Studenter ska kunna tjäna mer

NYHETER

Studenter ska tillåtas jobba mer utan att det ska påverka studielånet.

Fribeloppet, som har kritiserats hårt, väntas höjas nästa år.

– Om staten säger ”Du får inte jobba”, så kanske den första kontakten med arbetsmarknaden blir att man istället jobbar svart, säger moderaten Oskar Öholm till Svenska Dagbladet.

Idag ligger fribeloppet på 102500 kronor. Om en student arbetar extra och spräcker den gränsen reduceras studiemedlet. I mars väntas regeringen lägga fram ett förslag som innebär att en heltidsstuderande i stället kan tjäna 130000 kronor skriver Svenska Dagbladet.

Partierna överens

Dagens regler har kritiserats hårt. Sveriges förenade studentkårer anser att de skapar ekonomiska problem för många studenter. Enligt en undersökning från fackförbundet TCO arbetar mer än varannan student extra för att få pengarna att räcka till. Något som alltså krockar med taket för fribeloppet.

Regeringen tillsatte en studiesocial kommitté förra hösten som har tittat på om reglerna ska förändras. I kommittén fanns representanter för samtliga riksdagspartier och dessa ska nu vara överens om hur mycket mer studenterna får tjäna.

Borgerliga vill slopa fribeloppet

Ytterligare en förändring, om förslaget går igenom, blir att det endast är bidraget och inte lånet som reduceras om man tjänar för mycket.

– Det här är en bra avvägning. Man ska kunna jobba utan inskränkningar på sommaren, och lite grann vid sidan av studierna under terminstid, utan att det påverkar studiemedlen, förklarar Roger Tiefensee (c), ordförande i kommittén, för Svenska Dagbladet.

Samtliga borgerliga partier vill att fribeloppet slopas helt. Men Tiefensee menar att det då finns en risk att personer som studerar halvtid, och jobbar mycket, utnyttjar studiemedlet trots att de inte har behov för det.