”Det lönar sig att jämföra priser”

NYHETER

Elrådgivare Bo Hesselgren chattade med aftonbladet.se:s läsare

Foto: Bo Hesselgren.

bitte säger: Vad är det som drar mest ström i hemmet??
Bo Hesselgren säger: Om man bor i eget hus så är det uppvärmningen som brukar dra mest, om man har elvärme. Om man bor i lägenhet är det ofta vitvaror, kyl och frys och spis som drar mest. Det är bra om man inte har för gamla vitvaror eftersom de drar onödigt mycket. När det gäller värme i småhus bör man kontakta energirådgivare för att få tips.
Johan säger: Är det sant att elpriserna sätts efter hur mycket det kostar att producera el med olja och kol?
Bo Hesselgren säger: Det är sant att man har så kallad marginalprissättning. Det innebär att dyr produktion som sker med hjälp av olja och kol påverkar priset starkt. Och olja- och kolpriserna är väldigt höga just nu.
christianh säger: Tjena! BoHar nu kört rörligt pris i flera år nu men funderar nu på att binda det. Vilken tid på året tycker du är det bästa tillfället att binda sig på?
Bo Hesselgren säger: Tidigare kunde man säga en bestämd period, numera varierar mönstret för när priserna är låga hela tiden. Så det går tyvärr inte att säga. Utan man får helt enkelt försöka följa prisläget och ha ett rörligt pris tills man har bestämt sig. Ett bra tips: det finns elbolag där man kan betala extra för bytesrätt, då kan man teckna om avtalet senare, om man skulle ångra sig och ser att priset har gått ner på samma slags avtal.
elslav säger: Hej ! Vi har el från god el men ändå får vi räkningar från eon,undrar om detta är rätt samt om det är lönt att ha godel som elleverantör eftersom vi måste betala nätavgift till eon..Otroligt svårt att veta vem man ska välja i denna djungel.
Bo Hesselgren säger: Man är ju skyldig att betala nätavgifter till sitt nätföretag oavsett vilken elhandlare man har valt. Eon har ett elhandelsbolag inom samma koncern, därav räkningen från dem för nätavgiften. För att välja mellan elhandlare bör man titta i prisjämförelserna på internet, till exempel elpriskollen.se.
Kalle säger: Hej Bo! Tycker du inte att det hade varit bättre om vi bara haft ett enda elbolag, ägt av staten, som försett oss med el? Som det är nu känns det som man måste vara på alerten hela tiden som konsument, och elen blir ändå dyrare. MvH Kalle
Bo Hesselgren säger: Spännande idé. Det hade helt klart blivit enklare, men jag tror inte det hade blivit billigare. Det finns inget politiskt intresse av att det ska vara billigt med el. Dessutom finns det regler inom EU som säger att vi ska ha en avreglerad EU-marknad i hela EU-området.
Björn säger: Hej. Under sommaren har elpriset höjts kraftigt, och ett delskäl skulle vara att det är så varmt och torrt. Nu har det öst ner från och till i veckor, men priset sjunker inte. Varför?
Bo Hesselgren säger: Det höga elpriset beror i första hand på extremt höga priser på olja och kol och utsläppsrätter för koldioxid. Det har väldigt lite med vattenmagasin att göra.
Markus säger: Är det sant att vi importerar el från öststaterna?
Bo Hesselgren säger: Vi importerar tidvis el från EU-området, tex Tyskland. Och elen i Tyskland kan i sin tur komma från andra områden i Europa, som Polen. Men den största delen av produktionen sker i Norden.
Ström säger: Är luft/luft värmepumpar så bra som reklamen påstår?
Bo Hesselgren säger: Det är en fråga som ligger utanför elmarknaden och där tycker jag man ska vända sig till energirådgivare i sin kommun för att få oberoende råd.
Henrik säger: Tycker du man ska välja rörligt elpris?
Bo Hesselgren säger: Det är svårt att ge ett kategoriskt råd om rörligt eller bundet pris. Kostnaden ser olika ut för olika tidsperioder. Om man har små marginaler i sin ekonomi bör man undvika rörligt pris eftersom kostnaderna ändrar sig så mycket.
Kalle säger: Hej Bo! Hur stor andel av hushållen i Sverige gör ett aktivt val av elbolag/prismodell? och hur många är passiva och "tar det som bjuds"?
Bo Hesselgren säger: Enligt statistik från SCB så är det 64 procent av svenskarna som har ett avtal om sitt elpris. Resterande 36 procent är ännu passiva elkunder, de flesta av dem är lägenhetskunder.
Markus säger: Hej Bo! Vad har du för förslag till oss studenter, som bor i studentboende med förbestämd el leverantör? Hur pass svårt är det att byta el leverantör i den här situationen?
Bo Hesselgren säger: Det beror på om man har ett eget elabonnemang eller inte. Har man inte det kan man inte byta. Annars är rådet att jämföra priser. Många elhandlare tar ut årsavgifter och där kan man spara upp till 500 kronor genom att välja en handlare som inte har årsavgift.
Britt säger: Vi har ett fritidshus på ca 80 kv meter med direktverkande el. Vi har planer på att investera i en värmepump, kostnad ca 20 000. Är det en vettig investering?
Bo Hesselgren säger: Britt bör närmare rådgöra med sin energirådgivare i sin kommun. Det ska finnas tillgång till en sådan i alla kommuner. Jag är själv inte expert på värmepumpar och vill inte ge något råd.
Ida säger: Hur mycket energi sparar man egentligen på att stänga av tv:n helt istället för på standby? Jag har en 52" plasma TV men den finns det ingen knapp som man kan stänga av den helt på. Endast till standby läge
Bo Hesselgren säger: Jag kan inte svara exakt, men plasmaskärmar brukar dra väldigt mycket energi. Du bör kontakta försäljaren för att få råd om hur du kan stänga av med strömbrytare.
Det Är skandal säger: varför så höga el priser
Bo Hesselgren säger: Mycket av förklaringen ligger i klimatpolitiska beslut där man dels har höjt energiskatten ett antal gånger, man har också bestämt att vi ska betala för elcertifikat och att företagen ska ha kostnader för utsläppsrätter. Det sammantaget har höjt elpriserna kraftigt.
Markus säger: Hur kan jag göra för att dra ner på mina elkostnader?
Bo Hesselgren säger: Man ska ha ett avtal om sitt elpris och även jämföra priser innan man bestämmer sig. I övrigt så bör man gå igenom sin elförbrukning, gärna med hjälp av energirådgivare för att få ner sina kostnader. Det kan handla om att stänga av all standby-el, sänka temperaturen om man bor i eget hus och se över om man kan ha annan uppvärmningsform.
säger: Hej Bo. Hur kan det bli en sund konkurrans när det är ett fåtal producenter på marknaden som dessutom samäger kärnkraftverk ? Och är det inte sjukt med prishöjningar när el-producenterna redan gör enorma miljardvinster per månad ?
Bo Hesselgren säger: Det är riktigt att det finns väldigt få elproducenter i Norden. Däremot finns det över hundra elhandlare som konkurrera när det gäller slutkunderna, dvs konsumenterna. När det gäller samägande av kärnkraftverk så pågår en utredning av den frågan, bland annat efter synpunkter från Konkurrensverket. En följd av handeln med utsläppsrätter är att producenter som har mycket annan produktion som inte släpper ut koldioxid kan öka sina vinster. Det är ett politiskt beslut.
mikael säger: Hej Bo Hesselgren. Jag undrar om ni verkligen tror att vi kan tro på era lögner. lite regn=dyr el mycket regn = dyr el. normalt år är dyrare el
Bo Hesselgren säger: Förklaringen ligger i klimatpolitiken och i dyrare kol- och oljepriser. Väder och vind har betydelse men mindre betydelse än det hade tidigare. Men när kärnkraftverken står stilla får regnmängderna större betydelse.

aftonbladet.se