Skånes universitetssjukhus i stabsläge efter strömavbrott

1 av 2
NYHETER

Skånes universitetssjukhus, SUS, i Lund har gått upp i stabsläge efter upprepade strömavbrott.

Både under onsdag och torsdag har planerade operationer ställts in.

Orsaken är en avgrävd kabel.

Det första avbrottet upptäcktes vid 10.30-tiden på onsdagen.

Sedan dess har strömmen kommit och gått enligt Magnus Aspegren, pressansvarig vid SUS, Skånes universitetssjukhus.

– Vad jag vet så har det varit totalt fyra korta strömavbrott sedan dess.

Sjukhuset har gått upp i stabsläge i väntan på att felet, som beror på en skadad kabel, är åtgärdat.

– Med stabsläge innebär att man förstärker beredskapen och sätter in de resurser som behövs, säger Magnus Aspegren.

Även sjukhusets reservkraftssystemet har påverkats.

Upprättat särskild krisledningsgrupp

Sjukhuset har upprättat en särskild krisledningsgrupp men det är enligt Magnus Aspegren för tidigt att säga i vilken omfattning avbrottet kan komma att påverka verksamheten.

– Men det är klart att det påverkar både patienter och personal. Det blir ju mörkt i lokalerna och viss del av utrustningen fungerar inte.

En anställd på sjukhuset beskriver situationen på sjukhuset som ”rörig”.

Vid 13.30-tiden var strömmen tillbaka men med begränsad kapacitet.

– Det får konsekvenser för hela verksamheten då vi nu måste prioritera den viktigaste vården och se till att den har den ström som behövs.

– Tekniker håller just nu på att undersöka hur man kan öka kapaciteten.

Ställt in alla planerade operationer

Under onsdagen ställdes alla planerade operationer in och ambulanser dirigerades om till andra sjukhus.

Personalen har även ombetts att minska strömanvändandet genom att stänga av datorer och släcka lampor.

Under eftermiddagen meddelade sjukhuset att de planerade operationerna kommer att vara inställda även under torsdagen. Sjukhuset har inrättat en krisgrupp som kommer att fortsätta sitt arbete under morgonen.

SUS kommer

Dagens tre toppnyheter 00:26
ARTIKELN HANDLAR OM