173 miljoner bara försvann

NYHETER

Hjälporganisationerna placerar miljarder kronor på börsen.

Nu har IT-kraschen kostat dem hundratals miljoner.

"På lång sikt är börsen ändå bäst" säger de och satsar ännu mer.

Foto: IT-KRASCHEN TÖMDE KASSAN Röda korset, där prinsesan Christina Magnuson är ordförande, har förlorat 58 miljonerr på raset för IT-aktier den senaste tiden.

Bilden av hjälporganisationerna är en tålmodig medelålders bösskramlare i fotriktiga skor.

Men tidningen Visions kartläggning avslöjar att de fyra största organisationerna framför allt är framgångsrika börsmatadorer. Tillsammans äger de svenska aktier för över två miljarder kronor.

Förlorade 173,7 miljoner

Så här mycket har IT-kraschen kostat hjälporganisationerna:

Röda korset: 58 miljoner kronor.

Cancerfonder: 57 miljoner kronor.

Barncancerfonden: 49 miljoner kronor.

Rädda Barnen: 9,7 miljoner kronor.

I förhållande till vad aktierna en gång köptes för har de fortfarande gjort en dubbelt så stor vinst, skriver Vision.

Röda Korset har störst portfölj på 800 miljoner kronor:

- Men vi placerar aldrig insamlade pengar på börsen. Stoppar du pengar i våra bössor ska du veta att de går direkt till den krishärd som gäller, säger Charlotte Petri Gornitzka, biträdande generalsekreterare.

- Börsplaceringarna bidrar årligen med 90 miljoner kronor till vår hjälpverksamhet.

- Alternativet att sätta in pengarna på en bankbok vore kapitalförstöring, säger Marianne af Malmborg, generalsekreterare i Cancerfonden.

"Inga aktier i vapenföretag"

Alla organisationer uppger att de inte köper aktier i företag som sysslar med vapen, alkohol eller tobak.Fotnot: Beräkningarna bygger på organisationernas innehav per den 1/1 2000 och förutsätter att de behållit sina aktier.

Varför placerar ni pengar på börsen?

Olle Castelius