Rökning, kön och åldrande riskfaktorer

Foto: Sören Andersson / TT
Rökning är vid sidan om ålder och kön tre av fyra riskfaktorer som allra mest påverkar immunförsvaret. Den fjärde faktorn är herpesviruset CMV som förr eller senare drabbar de flesta. Arkivbild.
NYHETER

Rökning, kön, ålder, genetiska förändringar och CMV-virus, ett herpesvirus som de flesta får förr eller senare. Forskare har kartlagt de fem faktorer som troligen påverkar vårt immunförsvar allra mest.

Det har skett i en mycket omfattade undersökning av friska personers gener i kombination med immunceller, livsstil och andra individuella förutsättningar.

Resultatet kan bana väg för framtida så kallad precisionsmedicinering om läkarna bättre förstår varför vi reagerar så olika på infektioner, varför somliga är mer allergikänsliga än andra och varför vissa lättare drabbas av specifika sjukdomssymptom.

Bakom studien, som har publicerats i tidskriften Nature Immunology, står forskare vid Lunds tekniska högskola och Pasteurinstitutet i Paris. Generna och immuncellerna hos tusen fransmän av båda könen har undersökts och korskopplats med deras enskilda förutsättningar. Det ger miljoner möjliga variabler.

"Datorkraft och genteknik har förbättrats enormt de senaste åren och möjliggör helt nya slags analyser", konstaterar Jacob Bergstedt, bioinformatiker och doktorand på LTH, i ett pressmeddelande.

Att rökning, kön och ålder påverkar immunförsvaret förvånar inte. Men med de nya rönen tror forskarna sig ha kommitƒ långt närmare de underliggande faktorerna.