Elitgrupp deltog i arbete för att förverkliga Löfvens prestigeprojekt

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3 | Foto: BJÖRN LINDAHL
Thomas Hammarberg, Sofia Östmark, Loa Brynjulfsdottir och framtidsminister Kristina Persson.

NYHETER

Toppar från internationella storföretag, fack och organisationer deltog i dag i en workshop i regeringskansliet.

Arbetet ska resultera i förslag för hur Stefan Löfvens prestigeprojekt "global deal" kan bli verklighet.

– Sveriges initiativ måste bli ett initiativ som ägs av många runt om i världen, säger Loa Brynjulfsdottir, ordförande i arbetet.

Statsminister Stefan Löfven (S) har i flera år talat om att han vill se en ”new global deal” mellan arbete och kapital, där bland annat bättre villkor för arbetstagare över hela världen ingår.

Ska rapportera till Löfven

I regeringen är det framtidsminister Kristina Persson (S) som fått ansvaret för att omsätta dessa tankar till politiska förslag. Aftonbladet har tidigare berättat att hon i sin tur tillsatt en arbetsgrupp som leds av toppdiplomaten Thomas Hammarberg och Loa Brynjulfsdottir, chef för LO:s internationella enhet. Gruppen ska återrapportera till statsministerns framtidsråd, där sju statsråd ingår, senast i juni.

Det är som en del i det arbetet som de 50 topparna från fack, näringsliv och organisationer bjöds in till en workshop. Deltog gjorde storföretag som H&M och Atlas Copco, men också fackliga företrädare från svenska och internationella organisationer och sammanslutningar som Världsekonomiskt forum och OECD.

– Det handlar om att visa hur man tycker vi ska gå vidare för att konkretisera och förverkliga visionerna bakom global deal. Det är inget man gör i en handvändning, det är ett långsiktigt arbete som måste ske på många olika fronter samtidigt, säger Kristina Persson.

"Hållbar trend"

Enligt framtidsministern är de inbjudna viktiga aktörer som kan påverka andra. Hon menar att det i dag finns en trend inom de multinationella företagen som handlar om att man vill ställa om till ett hållbart arbetsliv, inte bara när det gäller ekologiska frågor.

– Det handlar också om den sociala hållbarheten och att det man gör ska skapa en utveckling i samhället. Och dit hör jobb, fördelning och löner. Varje företag kan inte själva lösa det, men de kan bidra på varsitt sätt genom att ha ett mer långsiktigt perspektiv än man tidigare förknippat med näringslivet, säger Persson.

Under workshopen kom det fram en rad förslag på hur "global deal" kan bli verklighet. Bland annat lyftes det fram att företagen redan nu kan teckna avtal om sociala villkor på arbetsplatser runt om i världen. Svenska H&M finns bland dem som har tecknat avtal med det globala facket, UNI Global.

– Det finns bara 150 avtal i världen, men 80 000 internationella företag. Så där finns mycket man kan göra direkt, säger Loa Brynjulfsdottir.

Förslagen från topparna kommer att ingå i den rapport som Brynjulfsdottir och Hammarbergs arbetsgrupp ska överlämna till statsministerns framtidsråd senast i juni.

Här är topparna som deltar

Caroline Berg, Axel Johnson AB.

Charlotte Petri-Gornitzka, Sida.

Emma Ihre, Mannheimer Swartling.

Gunilla Runnquist, förhandlare i arbetsrättsliga frågor.

Hanna Hallin, H&M.

Jens Orback, Olof Palme Center.

Johan Bergqvist, Sida.

John Wahlstedt, Teknikföretagen.

Jonas Berggren, Svenskt Näringsliv.

Jonas Nordling, Journalistförbundet.

Jørgen Rønnest, ILO.

Kari Tapiola, ILO.

Lamia Kamal-Chaoui, OECD.

Lin Lerpold, Handelshögskolan.

Magdalena Streijffert, Fairtrade.

Mala Chakraborti, Atlas Copco.

Maria Östberg Svanelind, Akademikerförbundet.

Mia Horn af Rantzien, SNS.

Phillip Jennings, UNI Global Union.

Richard Samans, World Economic Forum.

Sabina Dewan, Just Jobs Network och Centre for American Progress.

Samuel Engblom, TCO.

Sofia Birkestad Svingby, NIR.

Susanna Campbell, Ratos.

Therese Guovelin, HRF.

Tim Noonan, ITUC.

Viveka Risberg, Swedwatch.

Åsa Pettersson, Scania.

Utöver dessa deltar också en rad politiskt anställda i regeringskansliet samt deltagare i regeringens råd för global samverkan.

Publicerad: