Fängelse för ”världsmästarligan”

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2004-07-20

Stockholm

Alla sju medlemmarna i den så kallade världsmästarligan fälldes på tisdagen av Stockholms tingsrätt.

Den 33-årige stockholmare som var spindeln i nätet i ”världsmästarligan” dömdes till fängelse i ett år och fyra månader. Övriga ligamedlemmar dömdes till årslånga fängelsestraff, utom en tidigare ostraffad Örebrobo, som dömdes till samhällstjänst.

Ligan dömdes för stämpling till grovt rån respektive medverkan till samma brott. Kammaråklagare Henrik Söderman är nöjd med domen och att tingsrätten valt att se bevisningen på samma sätt som han själv gjort. En bevisning som i allt väsentligt består av inspelningar av telefonsamtal mellan de sju männen, där de i detalj diskuterat och planerat ett beväpnat rån mot en värdetransport mellan Örebro och Stockholm.

– Min uppfattning är att den bevisning som finns är alldeles tillräcklig för en fällande dom, och den uppfattningen delar tingsrätten, säger Söderman och anser inte att det är något konstigt med att telefonavlyssningen getts så högt bevisvärde.

Går inte att tveka

– Jag noterar att tingsrätten beaktade kronologin mellan samtalen och att de dragit slutsatser av det. Det går inte att tveka vad det handlar om, säger Henrik Söderman.

Tingsrätten konstaterar i domen att samtliga inblandade har varit med om att besluta brottet, utom den 34-åring som tidigare arbetat på vaktbolaget som skulle rånas. Om honom skriver tingsrätten att han lämnat informationer som varit nödvändiga för planeringen av brottet, men att han inte aktivt deltagit i planeringen. Därför får han villkorlig dom och 140 timmars samhällstjänst.

Spindel i nätet

I likhet med åklagare Södermans åtal så anser tingsrätten att det var den 33-årige stockholmaren som varit drivande i planeringen. Han har suttit som spindeln i nätet och varit kontaktperson mellan Örebroborna och de personer i Stockholm som anlitades för att utföra själva brottet. Därför får 33-åringen ett längre fängelsestraff än de andra, ett år och fyra månader i fängelse.

Under tiden då han deltog i planeringen av värdetransporten var han villkorligt frigiven från ett fyraårigt fängelsestraff för grovt rån.

Ingen lek

De två Örebrobor som drivit en firma tillsammans, påstod i tingsrätten att talet om rånet bara varit på låtsas, och att de gemensamt bestämt sig för att dra sig ur strax innan de greps av polis. Men det fäster tingsrätten ingen vikt vid.

”Av de avlyssnade samtalen framgå tydligt att det inte varit fråga om någon lek eller rollspel”, skriver tingsrätten i domen och tillägger att telefonsamtalen visar att den ene av männen så sent som den 31 maj, varit mycket angelägen om att planerna skulle fullföljas.

Advokat Jan Lorentzon, försvarare åt en ligamedlem med landslagsmeriter i en lagsport, konstaterar att tingsrätten inte lagt någon vikt vid försvarets argument att det funnits ringa fara för brottets fullbordan.

– Tingsrättens bedömning att det funnits fara för grovt rån är fattat på lösa grunder, säger Lorentzon till TT.

TT , aftonbladet.se