Fuktskador ger dubbel risk för allergi och astma

Dåliga bostäder hotar barnens hälsa.

Nya svenska undersökningar visar att fukt och mögel kan dubblera risken för astma och allergi.

Speciellt när ventilationen ofta är usel och inte följer lagen.

Den så kallade Bamse-studien med 4 000 barn visar att mer än var tredje fyraåring i Stockholm har någon allergisjukdom.

Astma, allergisk snuva och eksem har mer än fördubblats de senaste 30 åren. Inomhusklimatet spelar en viktig roll.

Gunnel Emenius, Institutet för miljömedicin vid Karolinska, har just doktorerat på Bamse.

Fuktighet ökar risken

- Vi granskar byggnadskonstruktion, ventilationssystem, luftomsättning och fuktighet i innemiljön, säger Gunnel Emenius. Dessa fakta ställs mot astmasymptom hos barn upp till två år.

Bamse visar:

Astmasymptom är vanliga hos barn i flerbostadshus byggda efter 1939 och hos barn i villor som byggts med så kallad krypgrund eller platta på mark ( Aftonbladets serie visar att detta är kända eländen i sjuka hus).

Förhöjd luftfuktighet ger högre risk för astma hos barn under två år. Dubblerad i hem där föräldrarna konsekvent rapporterat om kondens på insidan av fönstren vintertid.

Fukt- och mögelskador fördubblar risken för återkommande astmasymptom.

Överraskande upptäckt: blivande föräldrar bör inte måla om i barnrummet. Risken ökar då för astma under barnets första levnadsår.

Carl-Gustaf Bornehag, doktor i folkhälsovetenskap, har kommit till liknande resultat i den stora Värmlandsundersökningen. 14 077 enkäter gick till familjer med barn i åldrarna 1-6 år. 10 852 svar kom in, oerhört bra täckning.

- Vi valde ut 400 barn, hälften med astma/allergiproblem och hälften utan, säger Carl-Gustaf Bornehag. Barnen har undersökts noga, både medicinskt och vad gäller hemmiljöerna.

Barnen får lida

Näsprov, utandningsprov och utandningsprov ger tillsammans med fakta om fukt, konstruktioner, temperatur och ventilation - samt föroreningar i damm och luft - världens största databas inom detta område.

- Vi ska fortsätta med experiment i laboratoriemiljö, men ser ju redan tydligt alla risker i bostäderna.

Forskarna upprörs över att hälften av flerbostadshusen och 75 procent av villorna inte uppfyller minimikraven i svensk bygglagstiftning när det gäller ventilation.

Trots att vi numera är världsledande i forskningen fortsätter vi alltså att bygga usla hus.

Och det är ofta barnen som får lida.

Tidigare artiklar

Lennart Arnstad

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN