Psykiska besvär vanligare bland flickor

NYHETER

10 000 barn undersökta i stor studie

Flickor har dubbelt så ofta psykosomatiska besvär som pojkar.

Psykisk ohälsa är också dubbelt så vanlig bland pojkar med utländska föräldrar som bland barn till svenskfödda.

Efter att ha studerat resultatet av en pilotstudie bland 10000 barn i Sverige föreslår Socialstyrelsen nu att nationella mätningar av barn och ungdomars hälsa ska göras vart tredje år i årskurserna sex och nio.

Förslaget innebär att mer än 200000 elever ska få, anonymt och frivilligt, besvara ett brett upplagt frågeformulär om psykisk hälsa.

Väcker frågor

I ett stort antal försöksstudier som Socialstyrelsen gjort under 2003 och 2004 har mer än 10000 elever i årskurserna sex till nio i 21 kommuner deltagit. Mellan 85 och 90 procent av de tillfrågade har svarat.

Trots att urvalet av skolor inte skett slumpmässigt och det därför är osäkert om resultatet är representativt för hela landet, anser Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund att beskrivningarna väcker frågor om vad som kan göras för att minska skillnaderna mellan olika grupper av barn och ungdomar.

Flickor mår sämre än pojkar

Flickor mår sämre än pojkar, invandrarpojkar sämre än svenskar, visar studien som under tisdagen lämnas till regeringen tillsammans med förslaget om nationella hälsomätningar. Skillnaden är också stor mellan olika områden. I vissa stadsdelar i Göteborg är andelen ungdomar med psykiska besvär mer än dubbelt så hög som i andra stadsdelar.

Andra undersökningar

I rapporten till regeringen redovisas också resultatet från stora undersökningar i Värmland. De visar bland annat att ungdomar som sökt till gymnasieskolans icke teoretiska program har mer psykosomatiska besvär än de som sökt teoretiska linjer.

Studien presenteras på Dagens Nyheters debattsida

TT