Bush svor eden – och förvånade

NYHETER

Storslagen ceremoni i Washington

Washington

President Bush svors in för sin andra mandatperiod vid en storslagen och patriotisk ceremoni i Washington i går.

–Alla som lever i tyranni och hopplöshet ska veta: USA kommer inte att ignorera förtryck eller ursäkta dem som förtrycker er. När ni står för frihet kommer vi att gå bredvid er, sa Bush med adress till världen vid installationstalet på Capitol Hill.

Många bedömare var förvånade över att Bush inte ägnade mest kraft åt att sätta USA:s ekonomi och inrikespolitik först på dagordningen inför de kommande fyra åren.

Fredrik Virtanen