Knutbypastorn JO-anmäler åklagare och HD

NYHETER

Knutbypastorn Helge Fossmo är missnöjd med åklagarnas objektivitet. Dessutom anser han att åklagare Elin Blank har missbrukat sin ställning.

Foto: Helge Fossmo.

I samband med att den livstidsdömde förre Knutbypastorn Helge Fossmo flyttades från Kronobergshäktet till riksmottagningen på Kumlaanstalten lämnade han inte mindre än fyra anmälningar till justitieombudsmannen (JO).

En anmälan handlar om att han tycker att han fått sitta orimligt länge i häktet. Två av anmälningarna är riktade mot åklagarna i hans mål. Under tiden i häkte var Fossmo belagd med restriktioner men fick ringa sina barn en gång i veckan under bevakning av förhörsledaren.

I de fall förhörsledaren inte fanns tillgänglig kunde Fossmo inte ringa och han fick heller inte Elin Blanks tillåtelse att ringa under bevakning av exempelvis häktespersonalen. Enligt Fossmo beror detta på att Elin Blank haft åsikten att det inte är lämpligt att barnen har kontakt med honom. Han anser att det är att missbruka sin position.

I en annan anmälan vill han göra gällande att åklagarna lett utredningen av Knutbymorden utan objektivitet och yrkar på att JO ska granska hans fall.

Helge Fossmo JO-anmäler också Högsta domstolen, eftersom han anser att han själv först borde fått veta domstolens utslag och inte dagen efter, långt efter att svenska folket fick kännedom om utslaget.

TT