Vägval vänster kan bilda nytt parti

NYHETER

Arbetsgrupp ska utreda vänsterns framtid

Föreningen Vägval vänster beslutade på lördagen att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda om det behövs ett nytt vänsterparti i Sverige.

Foto: Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson var med på Vägval vänsters riksting.

Det är inga små uppgifter som ska utredas. Gruppen ska ”kartlägga det politiska landskapet i Sverige, Europa och världen” till att börja med.

Därtill ska gruppen utreda vad som krävs för att vänstern ska bli politiskt och ideologiskt starkare, bredare och öppnare.

Men uppgiften med mest sprängkraft är att ”studera och lägga förslag till hur existerande partier, eventuella nya partibildningar och allianser kan bidra till en livfullare demokratisk debatt, ökat valdeltagande och vänstersegrar i valet 2006”.

Vägval vänster bildades för snart ett år sedan av vänsterpartister som anser att det är för lågt i tak i partiet och som är kritiska till partiets nuvarande kurs under den nye partiledaren Lars Ohly. I dag ingår även socialdemokrater, miljöpartister och partilösa vänsteranhängare i föreningen.

Peter Eriksson välkomnar

I den inledande debatten på rikstinget på lördagen deltog miljöpartiets språkrör Peter Eriksson. Han välkomnade Vägval vänster.

– Det är viktigt att miljöpartiet är med och diskuterar hur radikala människor ska organisera sig, sade han.

Miljöpartiet har beslutat att Vägval vänster ska kunna stå med på miljöpartiets valsedlar lokalt i det kommande riksdagsvalet.

Flera deltagare var besvikna efter förmiddagens debatt. En av dem var den gamle partiledaren Lars Werner.

– Jag blev besviken att det inte fanns någon facklig representant i debatten. Utan facklig representation kan man inte skapa någon bredd, sade Lars Werner, som dock anser att debatten kan och bör föras inom vänsterpartiet.

Nytt parti?

Meningarna är också delade inom Vägval vänster om det räcker med nuvarande partistrukturer eller om det behövs ett nytt parti.

I debatten på eftermiddagen dominerade talarna som inte vill bilda ett nytt parti just nu, även om de flesta underströk behovet av ett sådant på sikt.

– Vi behöver en ny vänster men det måste mogna fram, sade Maria Hagberg från Skåne.

Andra, som Björn Grip från Östergötland, varnade för att det kunde splittra vänstern och bereda väg för en borgerlig regering.

Men det fanns även talare som förespråkade ett nytt parti snarast. En sådan var socialdemokraten Ann-Marie Lidmark från Huddinge.

– Det behövs ett nytt solidariskt parti, mitt eget parti har gått litet för mycket åt höger, sade hon.

Till att ingå i arbetsgruppen valdes bland andra den socialdemokratiske krönikören och journalisten Olle Svenning. Men han meddelade senare TT att det bygger på ett missförstånd. Klara för gruppen är bland andra ordförande i Vägval vänster Johan Lönnroth, vice ordförande Karin Svensson Smith, Staffan Norberg, kommunalråd i Södertälje och Anne-Marie Lidmark, socialdemokrat från Huddinge.

Owe Nilsson/TT