”Radioaktiviteten kommer inte hit”

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Strålsäkerhetsmyndigheten: ”Vi är för långt borta för att det ska vara farligt för oss”

I natt hände det igen. Strax efter 22 svensk tid skedde en explosion vid reaktor 2 på det olycksförföljda kärnkraftverket Fukushima Daiichi. Några timmar senare medgav premiärministern att den avställda reaktor 4 stod i brand.
I natt hände det igen. Strax efter 22 svensk tid skedde en explosion vid reaktor 2 på det olycksförföljda kärnkraftverket Fukushima Daiichi. Några timmar senare medgav premiärministern att den avställda reaktor 4 stod i brand.

Ja, det läcker ut radioaktivt material.

Nej, det är inte bra alls.

Men det kommer inte till Sverige.

Det beskedet gav Helene Jönsson, enhetschef vid Strålsäkerhetsmyndigheten i morse.

Helene Jönsson, enhetschef vid Strålsäkerhetsmyndighetens avdelning för strålskydd, reder ut vad som har hänt och varför SSM avråder från resor till Japan:

– Det har hänt saker vid kärnkraftverket Fukushima 1 i natt. Vi vet att det har skett ett utsläpp av radioaktiva ämnen och att de har läckt ut. Vi vet inte hur stort utsläppet är och vi vet inte vad som kommer att hända.

Vad är skillnaden från de tidigare två explosionerna?

– Inneslutningen i reaktor 2 är inte tät lägre. Det har blivit en spricka eller ett hål. Vid de andra två tillfällena, explosionerna i reaktor 1 och reaktor 3, har inneslutningen fortfarande varit hel, men det är den inte längre i reaktor 2.

Vad innebär det att radioaktiva ämnen läcker ut?

– Det kommer ut strålning och radioaktiva ämnen och de sprids med vinden, bokstavligt talat. De far dit vinden blåser och det gör att strålnivåerna kommer att vara mycket högre än normalt.

Vart blåser vinden?

– Det har varit växlande väder nu på morgontimmarna, så det har blåst åt lite olika håll.

Det finns uppgifter om att man redan uppmätt högre strålningsnivåer i Tokyo, som ligger 25 mil bort:

– Det stämmer. Redan igår så läckte det ut radioaktiva ämnen. Man släppte ut ånga i de andra två reaktorerna för att lätta på trycket, vilket var en medveten åtgärd. Då har det följt med radioaktiva ämnen och det är de som har transporterats till Tokyo. Det är lätt att mäta radioaktivitet och man kan mäta väldigt låga nivåer. Nivåerna som man ser nu i Tokyo är förhöjda, men inte ohälsosamma.

Vad ska svenskar i Japan göra?

– Lyssna på de rekommendationr som kommer från japanska myndigheter. Det är trots allt de som har förstahandsinformation.

Hur får ni er information?

– Kärnkraftverket i Japan rapporterar till sina myndigheter som rapporterar till IAEA och vi får vår information från dem, plus att vi får information från hemsidan på den japanska strålsäkerhetsmyndigheten.

Många är oroliga för att Japan mörkar hur illa det egentligen är.

– Vi måste lita på den information vi får. Den information som kommer från japanska myndigheter är sann. Men det kommer inte ut mycket info, de har fullt upp med att hantera situationen, vilket är fullt förståeligt.

Hur illa är det egentligen?

– Det är illa. Vi har inte sett slutet än. Förhoppningen är att det inte blir värre än så här, men tre reaktorer har stora problem och sedan så har det också brunnit vid en fjärde reaktor. Vi vet inte hur det är med den elden nu. Men den fjärde reaktorn var avstängd och under revision när tsunamin och jordbävning inträffade. I den fanns bara kärnbränsle, och det är där som det har tagit eld. Det strålar från bränslet också, men inte på samma sätt som de reaktorer som var varma.

Kan vinden komma hit?

– Det kan inte komma några farliga nivåer hit. Det kommer troligtvis komma radioaktiva partiklar till Sverige med vinden, men de kommer att vara på en så låg nivå att det på inget sätt ger stråldoser. Rent mättekniskt kommer man att kunna mäta det, men människor behöver inte alls vara oroliga för strålningsnivån. För att sammanfatta det kort: Det kommer inte hit. Man behöver inte vara oroliga.

Vad är det värsta tänkbara scenariot för Japan?

– Att det blir totala härdsmältor på alla tre reaktorerna och att inneslutningarna går sönder. Då sprids det radioaktiva materialet ut i luften och då beror det på vart vinden åker. Det kan antingen åka ut i Stilla Havet, eller så kan det åka västerut och då kan det bli ett tunnt dammtäcke över landet, och där ska man helst inte befinna sig.

Kan du jämföra det här med katastrofen i Tjernobyl:

– Det här är inte lika illa. Det är två olika händelser. I Tjernobyl var det en komplett härdsmälta och allt radioaktivt material åkte ut i en explosion. Det kommer inte att hända här.

Och hur stor risk är det att något liknande ska hände på de svenska kärnkraftverken?

– Orsakan till den här katastrofen i Japan är ju en jordbävning och tsunaimi. Vi har inget av dem här. Men rent generellt kan man också säga att härdsmälta åker nedåt, och gas åker uppåt. I Tjernobyl höll man på och mixtrade, vilket man inte gör i varken Japan eller Sverige. Skulle en härdsmälta inträffa i Sverige skulle det radioaktiva materialet till största delen försvinna ned i marken, inte explodera uppåt.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN