Hamas straffas - folket får lida

NYHETER

Västvärlden vill straffa Hamas.

Men vanligt folk får betala priset. Vid middagsbordet och på sjukhuset.

Principiellt är det en rimlig ståndpunkt att inte skicka ekonomisk hjälp till terrorister. I praktiken är det ett spel med människoliv.

Foto: JAAFAR ASHTIYEH/AFP PHOTO
Ett tusental människor protesterade i staden Nablus på Västbanken mot att de palestinska myndigheterna inte kan ge statsanställda lön.

Västvärldens frysning av biståndet till den av Hamas styrda palestinska myndigheten är på väg att putta ett redan bräckligt samhälle över branten mot avgrunden.

På Al Shifa-sjukhuset i Gaza gapar allt fler av medicinskåpen tomma. Livsuppehållande behandling mot cancer kan inte längre ges till alla.

Det börjar bli ont om basvaror som engångskanyler och kirurgtejp.

Diabetiker i behov av dialys får kortare behandling för att det ska räcka till alla. Enligt läkare på sjukhuset dör människor redan på grund av bristen.

-Läget är akut, säger Christer Nordahl på FN-organet Unwra i Gaza. Människor far väldigt illa.

De 165 000 statsanställda på Västbanken och i Gaza har inte fått någon lön på två månader. De är samma människor som förut men har "fel" ledare.

Hamas ställning stärkt

Världsbanken släppte igår en rapport om konsekvenserna. Andelen som lever i fattigdom ökar från 44 till 67 procent fram till årets slut. Arbetslösheten stiger från 23 till 40 procent.

Bakom de kalla siffrorna döljer sig en bister verklighet för redan hårt prövade palestinier.

Deras brott är att de röstade på Hamas i parlamentsvalen tidigare i år. En organisation som terroriststämplats av USA och EU.

De utnyttjade sin demokratiska rättighet - därtill uppmanade av USA - men straffas nu med mindre mat på bordet.

Västvärlden tror att man genom att svälta ut Hamas ska få dem att erkänna Israel och ta avstånd från terror.

En fåfäng förhoppning. I dagsläget har Hamas stärkt sin ställning bland palestinierna.

Samhället raseras

I åratal har västvärlden lagt ner miljarder i biståndspengar för att bygga upp ett civilt palestinskt samhälle. Nu hjälper man till att rasera sina egna ansträngningar.

Både västvärlden och palestinierna behöver en väg ut ur denna återvändsgränd.

För att citera USA:s före detta president Jimmy Carter.

"Att förneka palestinska folket grundläggande mänskliga rättigheter bara för att straffa deras valda ledare är ingen väg mot fred."

USA hotar banker

Wolfgang Hansson