Miljöförvaltningens system: papper i pärmar

NYHETER

Råttproblemen i Stockholm är värre än någonsin.

Men på miljöförvaltningen finns ingen plan för hur man ska hantera anmälningarna.

Anmälningar från allmänheten skrivs ner för hand på ett förtryckt formulär av miljöförvaltningens inspektörer.

De samlas upp i pärmar - som blir stående i inspektörernas hyllor.

Det finns ingen databas där alla anmälningar samlas upp och blir sökbara för andra inom Stockholms stad.

Avgör uppföljning

Det är upp till varje enskild inspektör om anmälningarna följs upp och vilka eventuella åtgärder som åläggs butiks- och restauranginnehavarna eller fastighetsägarna.

"De håller koll"

-Vi tycker att det funkar utan något datasystem, säger Lennart Norring, enhetschef på livsmedelskontrollen.

Kan ni hålla koll på alla anmälningar?

-Javisst, inga problem. Vi har allt i pärmar i alfabetisk ordning. Verksamheten är indelad i tre grupper med fem-sex inspektörer i varje grupp. De håller koll på just sina anmälningar och ser till att de följer upp det som behöver följas upp.

Vore det inte bättre att datorisera systemet?

-I november börjar vi flytta över alla ärenden till ett datasystem.

Jonas Andersson