Nu ska EU-länderna lagra alla sms, samtal och mejl

NYHETER

Beslut idag av EU:s justitieministrar

Om 18 månader kommer reglerna som gäller datalagring att börja gälla i EU.

Justitieministrarna i unionen gav idag grönt ljus för den nya övervakningen av medborgarna.

Varje land får bestämma hur länge man behöver lagra uppgifterna, minst sex månader och högst två år.

EU:s justitieministrar gav på tisdagen sitt slutgiltiga godkännande till det omstridda regelverket kring datalagring.

Reglerna gör telekombolagen skyldiga att lagra telefon- och internetdata i upp till två år.

Reglerna är en del av EU:s terrorbekämpning men har kritiserats hårt av dem som anser att sådana regler inskränker integritetsskyddet och skapar ett övervakarsamhälle.

Samtal, e-post och sms

Telekombolag och internetleverantörer åläggs att lagra data i mellan sex månader och två år. Vilket som ska gälla överlåts åt varje medlemsstat att avgöra.

Bolagen ska spara loggar över vem som kontaktat vem, varifrån och vart samtal, e-post eller sms-meddelanden gått, och när kommunikationen skedde.

Själva innehållet i meddelandena behöver inte sparas, heter det.

EU-länderna har nu 18 månader på sig att införa de nya reglerna som redan har stöd av EU-parlamentet.

Beslutet är en direkt följd av terrordåden i Madrid 2004 och dåden i Londons tunnelbana ifjol.

Bolagen ska betala

Telekombolagen har protesterat och sagt att lagringen innebär ökade kostnader. Men EU anser inte att länderna ska ersätta sina telekombolag för detta.

EU:s justitiekommissionär Franco Frattini har sagt att det är upp till de nationella regeringarna att se till att regleringen står i samklang med redan befintliga lagar och förordningar som gäller privatlivets helgd.

Flera partier i Sverige är emot beslutet.

Moderaternas Charlotte Cederschiöld och vänsterns Jonas Sjöstedt, båda EU-delegater, har till exempel haft ett unikt samarbete emot förslaget om registrering.

De och andra lyckades i höstas bromsa beslutsprocessen. Men bara tillfälligt.

Tidigare artiklar

Det har varit flera turer innan de nya reglerna gick igenom. Under en tid i höstas stoppades förslaget men det var bara tillfälligt.

Simone Söderhjelm, TT