Blodsockernivån kan påverka hjärtmissbildning

avTT

Foto: Hasse Holmberg/TT
Gravida med diabetes typ 1 och höga blodsockernivåer kan löpa högre risk att få barn med hjärtmissbildningar, enligt en ny svensk studie. Arkivbild

Kvinnor med typ 1-diabetes som planerar att bli gravida eller är i en tidig graviditetsfas bör hålla koll på sitt blodsocker. Höga nivåer ser nämligen ut att kunna ha ett samband med en ökad risk för hjärtmissbildningar hos barnen, visar ny forskning.

Flera studier har tidigare visat att diabetes verkar öka risken för hjärtmissbildningar hos foster. Men vad har blodsockernivån för betydelse i sammanhanget? Det ville forskare vid Karolinska institutet och Sahlgrenska akademien ta reda på.

– Eftersom fostrets organ utvecklas tidigt i graviditeten var det viktigt att se hur blodsockernivån såg ut tidigt i graviditeten, eller tiden omkring befruktningen, säger Jonas F Ludvigsson, professor och överläkare vid Örebro universitetssjukhus och huvudförfattare till studien som nu publiceras i tidskriften BMJ.

Utifrån svenska patientregister tog forskarna fram 2 458 mammor med diabetes typ 1 där det fanns ett värde på kvinnornas långsiktiga blodsockernivå, HbA1c, från max tre månader innan eller efter den beräknade befruktningen. Dessa kvinnor jämfördes med drygt 1,1 miljoner mammor utan diabetes.

Tuff sjukdom

Den rekommenderade blodsockernivån för gravida kvinnor med typ 1-diabetes är max 6,5 (enligt mätmetoden <48 mmol/mol). Hos kvinnorna med diabetes som höll sig där var risken att föda ett barn med hjärtmissbildning 1 på 30. Hos kvinnor med ett värde över 9 hade risken ökat till 1 av 10 barn. Hos kvinnor utan diabetes däremot, föddes ett av 67 barn med en hjärtmissbildning.

Medvetenheten kring vikten av ett lågt blodsocker är redan stor, enligt Ludvigsson. Men det finns förklaringar till att en del ändå ligger för högt.

– Det här är en livslång sjukdom, där man ska sticka sig och ge insulin dag och ut och dag in. Det är en jobbig sjukdom, och man kanske inte alltid orkar hålla sitt blodsocker perfekt. Det kan också finnas enstaka fall där man mår dåligt av ett lågt blodsocker, och därför väljer att inte ligga så lågt, säger Jonas F Ludvigsson.

Redo innan

Han konstaterar att risken för hjärtmissbildning var förhöjd även för kvinnor vars blodsocker låg på den rekommenderade nivån, och mer forskning behövs för att ta reda på om rekommendationen bör revideras. Utifrån resultaten vill han dock råda diabetesdrabbade kvinnor som vill bli gravida att tänka på sin blodsockernivå.

– Det kanske är de första veckorna eller månaderna som spelar roll för missbildningsrisken. Få kvinnor vet efter en eller två månader att de är gravida, och då har man passerat den här tiden när man måste vara på tårna. Så som ung fertil kvinna som funderar på att bli gravid så bör man ligga bra i sitt blodsocker redan innan.