S lovar halv miljard för att korta köer

avTT

Publicerad:
Foto: Erik Simander/TT
Socialminister Annika Strandhäll (S).

Socialdemokraterna vill satsa mer pengar för att kapa vårdköerna till landstingen i utbyte mot motprestationer. Det säger socialminister Annika Strandhäll (S) på en pressträff, där hon pekar ut välfärden som en ödesfråga inför valet.

– Vi vill ge rätt verktyg och goda förutsättningar till dem som verkligen behöver det, säger Annika Strandhäll.

Ministern lägger stort fokus på frågan om skillnader i vården i olika delar av landet, bland annat gällande kötider. I dag kan kötiderna skilja sig stort beroende på var man bor och vilken typ av vård man efterfrågar, något som skapar otrygget, påpekar Strandhäll.

Kräver motprestationer

För att komma till rätta med detta vill Socialdemokraterna avsätta 500 miljoner kronor till de landsting som har särskilt stora behov av ytterligare resurser, i syfte att kapa köer. Det kommer dock att kräva motprestationer från landstingen.

TT: Vilka typer av motprestationer handlar det om?

– Det kan handla om att landstingen behöver gå in med en egen finansiering för att få de här medlen eller att man till exempel anställer personal under en viss tid för att beta av köer.

Centerpartiets sjukvårdspolitiske talesperson Anders W Jonsson är starkt kritisk till Strandhälls förslag.

– Pengarna ska betalas ut först när man har uppnått resultat, det är då stimulansåtgärderna får skarp effekt.

Alliansregeringen införde under sin tid vid regeringsmakten den så kallade kömiljarden, som kortfattat gick ut på att de landsting som kunde visa på förbättrade resultat fick del av en pengapott. Detta system kritiserades från vissa håll, bland annat med hänvisning till att det trängde undan svårt sjuka personer. Anders W Jonsson vill inte återinföra kömiljarden i dess ursprungliga form, men anser att grundtanken är rätt.

– Man ska utgå ifrån de resultat som har uppnåtts i stället för att skyffla ut pengar till illa skötta landsting som inte får någon effekt.

"Stor utmaning"

Frågan är också hur landstingen ska lyckas behålla sin personal. De senaste åren har det kommit många larm om att sjuksköterskor väljer att lämna sina anställningar inom landstingen. Annika Strandhäll vill peka på att regeringen har genomfört satsningar under mandatperioden, som exempelvis ett ökat antal utbildningsplatser och attraktivare arbetsvillkor.

– Det här är en stor utmaning för oss och vi har bytt riktning under den här mandatperioden. Nu vill vi ha förtroendet för att fortsätta att jobba vidare för att lösa sjuksköterskebristen.

Publicerad: