Muf:s kritik mot Anna Kinberg Batra

NYHETER

Kräver gemensam Allianspolitik

1 av 2

Muf:s ordförande Rasmus Törnblom anklagar Anna Kinberg Batra för att inte ta ansvar för Sverige.

Nu vill han se en ny strategi där Alliansen lägger fram fler gemensamma förslag – och han har inte problem med att SD röstar på Alliansens politik.

– Jag tycker att alla borde rösta på Alliansens politik, för att den är bättre än regeringens, säger han.

I helgen träffas Moderaterna för kommundagar i Malmö. Inför mötet går Rasmus Törnblom, ordföranden för Moderata ungdomsförbundet, ut och kritiserar moderpartiets politik.

Enligt Törnblom kräver den nuvarande situationen i riksdagen, där tre block kämpar utan enskild majoritet, nya strategier.

– Väljarna förväntar sig att man försöker få igenom sin politik och inte att man försöker slå rekord i KU-anmälningar och tillkännagivanden, säger han.

Han är tydlig med att Anna Kinberg Batra och de andra alliansledarna i nuläget inte gör tillräckligt för att få igenom sin politik.

– Man är alldeles för försiktig och väljer att inte agera. Det är inte att ta ansvar.

Ska samarbeta på fyra områden

Rasmus Törnblom uppmanar nu Alliansledarna att lägga fram gemensamma motioner i riksdagen. Han pekar ut fyra områden där partierna är relativt överens: Reformera Lagen om anställningsskydd (Las), sänkta lönetrösklar, införa friare hyressättningar och enklare byggregler.

– Allianspartierna har lyckats kompromissa om mycket svårare saker än detta tidigare. Det här skulle vara en tydlig signal till regeringen att man inte har stöd för hela sin politik, säger han.

Rasmus Törnblom har tidigare krävt att Alliansen ska lägga fram en gemensam budget och på så sätt fälla regeringen med Sverigedemokraternas hjälp. För att den nya strategin ska ge något krävs det att SD röstar för Alliansens förslag, om inte S, MP eller V är beredda att tänka om.

– Om SD vill rösta på Alliansens politik är upp till dem. Men då är det Alliansens politik och ingen politik som är kompromissad med dem.

Bör söka stöd för reformer

Välkomnar du att SD röstar på Alliansens politik?

– Jag tycker att alla borde rösta på Alliansens politik, för att den är bättre än regeringens.

Tycker du inte att SD får ett större inflytande med det här?

– Eller så tvingar man något av regeringspartierna att kompromissa. Svensk politik behöver lära sig att utgångspunkten för allianspartierna är att Alliansen ska göra stora reformer tillsammans, och sedan söka stöd för det.

I en tidigare version av artikeln skrev Aftonbladet att Rasmus Törnblom välkomnar SD:s stöd, en formulering han vänder sig emot.

– Jag välkomnar inte SD in i någon värme eller samarbete, jag välkomnar att Alliansen lägger gemensamma förslag.

När du säger att alla borde rösta på Alliansens förslag, innefattar det inte också SD?

– Det jag säger är att jag tycker att alla ska rösta på Alliansens politik. Jag skulle inte sköta mitt uppdrag som Muf-ordförande om jag hade någon annan uppfattning än att Alliansens politik är den bästa.

Ska lägga fram gemensamma förslag

Men om ni ska få igenom er politik krävs majoritet?

– Hur andra partier agerar är upp till dem, och det gäller alla partier.

Men du är väl också intresserad av att Alliansen ska få igenom sin politik?

– Alliansen får lägga fram sin politik sedan får den prövas i riksdagen. Sverige är i ett mycket allvarligt läge, då förväntar sig Alliansens väljare att Alliansen försöker visa att de är beredda att lägga fram gemensam politik. Sedan finns det inga garantier att den går igenom i Sveriges riksdag.

Har du problem med att SD röstar på er politik?

– Hur SD röstar är upp till SD.

Hoppas du snarare på att regeringen röstar på er politik?

– Jag hoppas ingenting, min vilja är att Alliansen lägger fram gemensamma förslag.

ARTIKELN HANDLAR OM