Att vara anhörig till psykiskt sjuka

Forskning: Anhöriga till psykiskt sjuka blir också sjuka

Av: 

Åsa Passanisi

NYHETER

Svensk forskning visar att föräldrar till psykiskt sjuka löper stor risk att själva drabbas av sjukdom.

– Tyvärr fungerar anhöriga som obetalda vårdgivare, vilket ofta leder till ångest, depression och annan ohälsa, säger Ann Mannerheim, en av forskarna bakom studien.

Ann Mannerheim.
Ann Mannerheim.

Anhöriga till psykiskt sjuka drabbas ofta av sjukskrivning, skilsmässa och arbetslöshet – eftersom de måste prioritera bort sig själva för att kunna finnas där för sitt sjuka barn. Det framkommer i en svensk forskningsstudie (från 2016) som bygger på djupintervjuer med föräldrar till vuxna personer med schizofreni.

”Kommunen frånvarande”

De intervjuade beskriver även sitt eget hälsotillstånd som dåligt. Sömnlöshet, ångest, depression, infektionssjukdomar och ledvärk är vanligt, liksom känslor av hopplöshet och isolering.

– Det verkar ibland som om samhället förväntar sig en slags informell vårdinsats från den här gruppen, kommunen upplevs som frånvarande, och till slut blir många sjuka eftersom belastningen blir för stor, säger Ann Blomgren Mannerheim, som gjort studien tillsammans med forskaren Eleni Siouta, Karolinska Institutet, och Ulla Hellström Muhli, docent i sociologi från Uppsala universitet.

22 timmar i veckan

Förutom hälsoproblem beskriver de anhöriga att de ofta behövt gå ner i arbetstid eller helt sluta jobba för att kunna vårda sitt vuxna barn. Enligt Socialstyrelsen lägger de i snitt 22 timmar i veckan och omkring 14 procent av sin bruttoinkomst på vård. Tid och pengar, som de aldrig får ersättning för.

– Det är en förfärlig situation på alla sätt och vis. Föräldrarna uppger att de sällan hinner med sig själva, då livet är fokuserat på det sjuka barnet.

På frågan vad de anhöriga önskar sig mest av allt svarar en del att de vill kunna stanna kvar i arbetslivet, ha en meningsfull fritid och fram för allt att de vill kunna känna sig som goda, kompetenta och ansvarsfulla föräldrar.

Föreningar är räddningen

– De önskar sig ett vanligt liv, helt enkelt, men får sällan uppleva det, eftersom deras barns sjukdom tar all kraft, tid och pengar.

Hur stödet för anhöriga till psykiskt sjuka ser ut skiljer sig åt – beroende på vilken kommun och vilket landsting man tillhör. Enligt Ann Blomgren Mannerheim blir räddningen ofta anhörigföreningar dit drabbade kan gå och prata om sin situation.

Hur skulle kommuner och landsting kunna ge den här gruppen ett bättre stöd?

– Ingen tjänar på att anhöriga till psykiskt sjuka själva blir sjuka. De behöver självklart avlastning och bättre information om vilken vård den anhörige får. Många efterlyser även möjligheten att få att prata om sin situation. Alla kommuner borde kunna erbjuda samtalsgrupper. Det som upplevs som mycket positivt av föräldrarna är när den formella psykiatriska vården bekräftar och stöttar både föräldern och det sjuka vuxna barnet.

SVT1 torsdag 8 september kl 21.00: Premiär för ”Djävulsdansen” – Sanna Lundell och Ann Söderlund om att stå bredvid och anhörigas röst om psykisk ohälsa.

Här kan du få hjälp om du är anhörig

Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

www.anhorigasriksforbund.se/

Autism- och aspergerförbundet

Förening för personer med autism, aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

www.autism.se

Bipolarna

Bipolarna är en webbplats med information och forum för personer med bipolär sjukdom.

www.bipolarna.se

Frisk och fri

Riksföreningen mot ätstörningar, Frisk och fri, är en ideell förening som erbjuder stöd och hjälp för personer med ätstörningar och deras närstående.

www.friskfri.se

Föreningen Balans

Personer med erfarenhet av depression, dystymi, utmattningssyndrom och bipolär sjukdom, egen eller anhörigs.

www.foreningenbalans.se

Föreningen SHEDO

SHEDO arbetar för  att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende samt ge stöd åt drabbade och närstående.

www.shedo.se

Killfrågor.se

På Killfrågor.se kan unga killar eller de som känner sig som killar (10-18 år) chatta eller mejla anonymt med vuxna volontärer.

www.killfragor.se

Kuling.nu

Kuling.nu är en mötesplats på nätet för barn till föräldrar som mår psykiskt dåligt.

www.kuling.nu

Livlinan

En sajt för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt.

www.livlinan.org

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka.

www.maskrosbarn.org

Mind – för psykisk hälsa

Mind verkar för psykisk hälsa. Har stödjande verksamhet genom Föräldratelefonen, Självmordslinjen och Äldretelefonen.

www.mind.se

Riksförbundet Attention

Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

www.attention-riks.se

Riksförbundet Balans

För alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, egen och som närstående.

http://balansriks.se

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa – RSMH

En organisation för personer med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa och deras närstående.

www.rsmh.se

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd – SPES

En ideell organisaiton som är till för alla som har närstående som tagit sitt liv.

www.spes.se

Riksförbundet Ungdom för Social hälsa – RUS

Intresseförening för barn och ungdomar med psykiska eller sociala problem.

www.rus-riks.se

Riksföreningen mot ätstörningar, Frisk & Fri

Förening som ger stöd åt personer med ätstörningar och deras närstående.

www.friskfri.se

Riksorganisationen mot sexuella övergrepp – HOPP

Förening som ger stöd åt personer som varit utsatt för sexuellt övergrepp.

http://hopp.org

Schizofreniförbundet

Förbund för personer med schizofreni eller liknande psykoser.

www.schizofreniforbundet.se

Självmordslinjen (Mind)

Chat, forum och information om självmord och psykisk hälsa.

mind.se/sjalvmordslinjen/

Svenska OCD-förbundet Ananke

Förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.

www.ocd-forbundet.se

Svenska ångestsyndromsällskapet

Stödförening för personer med ångestsjukdomar och deras närstående.

www.angest.se

Trygga Barnen

Ideell stiftelse som stöttar barn och unga (7-25 år) i hem med missbruks-, beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.

www.tryggabarnen.org

Tjejjouren

Här finns en portal där du som definierar dig som tjej kan få kontakt med någon av landets tjejjourer.

www.tjejjouren.se

Tjejzonen

Tjejzonen erbjuder stöd via chatt, mejl, samtal och Storasystrar.

www.tjejzonen.se

Läs 1177 Vårdguiden om psykisk ohälsa

Att vara närstående: www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Att-vara-narstaende/

Vård och hjälp: www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Soka-vard-och-hjalp/

Nationella hjälplinjen

Telefon: 020-22 00 60 (extra öppet till kl. 24 torsdag 8/9, 15/9, 22/9 då programmet Djävulsdansen sänds)

www.hjalplinjen.se

Självmordslinjen

Telefon: 90101 dygnet runt

Chatten nås via mind.se

Källa: www.1177.se

ANNONS

Jämför el och sänk din elkostnad på några få minuter via Compricer nu!

Extern länk från Compricer

Jämför här!

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Att vara anhörig till psykiskt sjuka

Autism