Reinfeldt plockade ut miljonersättning

avBo Svernström

Trots 7,5 miljoner i vinst för sitt bolag

1 av 2
Stor omsättning. Efter att förre statsministern Fredrik Reinfeldt lämnat politiken har det gått bra - till och med mycket bra. Hans egna aktiebolag redovisar en vinst på 7,5 miljoner. Trots det har han tagit ut 1,5 miljoner i avgångsersättning.

Det går bra för Fredrik Reinfeldt sedan han ­lämnade politiken.

Nu redovisar hans ­bolag en vinst på 7,5 miljoner – på en omsättning på nära 13.

Trots det tog Reinfeldt ut 1,5 miljoner i avgångs­ersättning.

Ett bidrag – enligt ­Reinfeldts egen definition.

Efter valförlusten 2014 lämnade Fredrik Reinfeldt politiken för att skriva sina memoarer, ”Halvvägs” – och satsa på sitt företag.

Aktiebolaget Fredrik Reinfeldt AB registrerades den 10 december 2014.

Nyligen fick Bolags­verket in årsredovisningen, den första, från Fredrik Reinfeldts bolag.

Företaget redovisade för sina första 15 månader en omsättning på 12,8 miljoner kronor. För ett nystartat ­bolag utan egentliga investeringskostnader är det mycket bra.

Granskat inbetalning

Trots det begärde Fredrik Reinfeldt, och fick, ­avgångsersättning från statsråds­arvodesnämnden med 156 000 kronor i månaden från början av oktober 2014 till och med den 2 oktober 2015.

Beloppet minskas om man har andra inkomster. Men den som har ett aktie­bolag, och väljer att inte ta ut så mycket i lön, kan kringgå ­regeln.

Det har Reinfeldt gjort.

Aftonbladet har begärt ut listan med utbetalningarna till Reinfeldt från ­regeringskansliet. I dokumentet framgår att han bara har gjort ­avdrag för en inkomst på 59 000 kronor under de första åtta månaderna 2015.

SVT Nyheter granskade bolagets inbetalningar av moms. På så sätt räknade de ut att Reinfeldt under ­samma tid, de första åtta ­månaderna, hade intäkter i företaget på 2,2 miljoner kronor.

”Använda det fullt ut”

Fredrik Reinfeldt tog alltså ut totalt 59 000 kronor i lön, under åtta månader, när bolaget omsatte 2,2 miljoner.

Till SVT sa Reinfeldt om sin avgångsersättning:

– Det är ett omställningsår. Jag har varit glasklar med det i alla sammanhang. Jag kommer att ­använda det fullt ut.

Men den 21 september, en vecka efter SVT:s inslag, ­avsade sig Reinfeldt avgångsersättningen för september och oktober.

I valrörelsen 2014 sa Reinfeldt i en intervju med ­Dagens Nyheter apropå a-kassan:

– Jag tycker att ersättningar, som man kan styra med riksdagsbeslut hur mycket som ska utbetalas, har ­karaktären av bidrag.

Med Reinfeldts eget sätt att se på detta blir alltså hans ersättning från regeringskansliet även det ett ­bidrag.

Måste ansöka själva

Avgångsersättning till avgående ministrar är ­inget som betalas ut automatiskt. Statsråden måste själva ansöka om den. Det går också att avsäga sig ­ersättningen.

Fredrik Reinfeldts parhäst Anders Borg har haft en liknande karriär efter politiken. Han avsade sig sin avgångsersättningen ungefär samtidigt som han registrerade sitt företag.

Aftonbladet har sökt Reinfeldt för en kommentar.

Beviljades ersättning 2014-10-03

Oktober 2014

Reinfeldt beviljas avgångs­ersättning från och med den 3 oktober, med 156 000 kronor i månaden, samma som han fick som stats­minister.

Utbetald avgångsersättning för oktober: 145 935 kronor.

Avdrag för andra inkomster: 10 065 kronor.

November 2014

Utbetald avgångsersättning: 39 058 kronor.

Avdrag för andra inkomster: 116 942 kronor.

December 2014

Den 10 december: Reinfeldt ­registrerar företaget Fredrik ­Reinfeldt AB.

Utbetald avgångsersättning: 95 000 kronor.

Avdrag för andra inkomster: 61 000 kronor.

Januari - augusti 2015

I februari räknar Reinfeldt av 59 032 kronor från avgångs­ersättningen och får den ­månaden ut 96 968 kronor från Regeringskansliet.

Alla andra månader har ­Reinfeldt inga andra inkomster utan tar ut full ersättning, 156 000 kronor i månaden.

September 2015

Reinfeldt registreras först för en utbetalning på 156 000 kronor men kommer senare att räkna av den.

Den 13 september: SVT Nyheter gör ett inslag om Reinfeldts ­företag och statsråds­pensionen. De beräknar att han sammanlagt under årets första åtta månader har haft intäkter i företaget på ­cirka 2,2 miljoner kronor. Under samma tid har Reinfeldt gjort ­avdrag för 59 032 kronor i övriga inkomster.

Den 21 september: En vecka efter SVT:s granskning begär Reinfeldt avräkning för avgångsersättningen för september och oktober. Oktober månad handlar dock bara om två dagar eftersom avgångsersättningen upphör den 2 oktober. Detta syns som en minus­post i oktobers ­utdelning.

Oktober 2015

Avräkning av ersättningen för ­både september och oktober: - 156 000 kr.

Källor: Regeringskansliet och ­statsrådsarvodesnämnden

Så mycket tog Reinfeldt ut

Sammanlagt tog Reinfeldt ut 1,47 miljoner kronor i avgångsersättning.

Fram till han startade sitt företag gjorde han avdrag för i snitt 62 700 kronor i månaden för andra inkomster.

Efter att han startade företaget gjorde han i snitt avdrag för 23 900 kronor i månaden.

Fredrik Reinfeldt AB

Verksamhet: Föreläsningar samt råd­givning inom makroekonomi, arbetsmarknad, globala förändringar och ledarskap.

Omsättning: 12,8 miljoner kronor.

Rörelsekostnader: 3,2 miljoner kronor varav lönekostnader för 1,5 tjänster: 1,6 miljoner.

Skatt: 2,1 miljoner.

Vinst: 7,5 miljoner kronor varav cirka 500 000 kronor delades ut till aktieägare.

Fotnot: Brutet räkenskapsår. Siffrorna ­avser 2014-12-10 till 2016-03-31, cirka 15 månader.

Reinfeldts uppdrag

2016: Seniorrådgivare för Bank of America Merrill Lynchs verksam­het i Europa, Mellanöstern och Afrika.

2016: Ordförande för Extractive indu­stries transparency initiative (EITI).

2016: Styrelse­ledamot i MM ­Holding, ägarbolaget till Max Mathiessen.

2015: Föredrags­hållare genom ­Talarforum.

ARTIKELN HANDLAR OM