Bekämpningsmedel i många ölsorter

NYHETER

Många öl som säljs på Systembolaget innehåller det omdebatterade bekämpningsmedlet glyfosat, visar ett test som Testfakta har gjort på uppdrag av Göteborgs-Posten.

Testföretaget har låtit analysera 16 sorters öl, och alla utom ett innehåller bekämpningsmedlet.

– Troligtvis är det maltkornet som besprutas, säger Torbjörn Synnerdahl, testledare på laboratoriet Eurofins, som utfört analyserna.

Debatten om glyfosat, som är ett vanligt ämne i växtskyddsmedel, handlar om ifall medlet ska få användas i fortsättningen eller inte. Världshälsoorganisationens cancerforskningsinstitut IARC har klassat medlet som sannolikt cancerframkallande. Europeiska livsmedelsverket EFSA är dock av en annan åsikt.

– Även om glyfosat skulle klassas som cancerframkallande skulle man behöva få i sig 500 liter öl per dag innan det skulle kunna innebära en hälsorisk. Då är alkoholen i sig ett långt större problem, säger Anneli Widenfalk, toxikolog på Livsmedelsverket, till tidningen.

Men toxikologen Jörgen Magnér vid IVL Svenska Miljöinstitutet tycker ändå att det är allvarligt.

– Amerikanska naturvårdsverket har till exempel påtalat brister i vår kunskap kring ämnets möjliga negativa effekter på bland annat mikrofloran i vårt tarmsystem, som utgör en viktig del av immunförsvaret, säger han till GP.

TT