Fogden sålde hennes hus – för att betala sonens skulder

Av: Gustaf Tronarp

Publicerad:
Uppdaterad:

”Blir behandlad som en brottsling trots att jag inte gjort något fel”

1 av 2 | Foto: PATRIK SKOGLÖW

Birgitta, 65, kan bli hemlös – på grund av att hennes son är skuldsatt.

Huset som hon fått i gåva av sonen har sålts på exekutiv auktion, och Birgitta tvingas nu flytta ut. Hon kan också själv komma att hamna hos Kronofogden.

– Det känns som att jag lever i en mardröm, säger hon.

I samband med att Birgitta och hennes dåvarande man skiljde sig 2010 började deras gemensamma son må dåligt. Han drogs ner i en depression, och orkade inte hantera sin privatekonomi. Högen med obetalda räkningar växte. I sinom tid ledde det till att sonen hamnade hos Kronofogden med skulder i miljonklassen.

Trots att Birgitta inte hade några stora inkomster försökte hon hjälpa till.

– Jag gav honom en del pengar och försökte stötta så gott jag kunde, säger hon.

Som tack för de ekonomiska bidragen gav sonen ett hus på landet i Västsverige till Birgitta, som han egentligen tänkt renovera och hyra ut.

– I början hyrde jag huset av honom, men när han fick problem ville han ge det till mig.

Såldes billigt

I februari 2013 upprättades ett bevittnat gåvobrev. Men varken Birgitta eller hennes son visste exakt vilka formella krav gällde för processen. Det ledde till att dokumenten inte skickades in till Lantmäteriet direkt. Det skedde dock under 2015.

I somras hade sonens skuldproblem blivit så stora att Kronofogden inlett en utmätning. Där ingick huset som Birgitta bor i.

För några veckor sedan såldes fastigheten på exekutiv auktion för 655 000 kronor. Det är nästan en miljon under det uppskattade marknadsvärdet.

Som konsekvens av detta kommer Birgitta att tvingas flytta ut ur villan. Det innebär att hon riskerar att bli hemlös. Dessutom har banken sagt upp lånen som finns på huset. Pengarna från försäljningen går enbart till att betala av på sonens skulder.

”Känner mig tillintetgjord”

Birgitta riskerar alltså att själv hamna hos Kronofogden – på grund av sin sons ekonomiska problem.

– Jag känner mig helt tillintetgjord. Jag blir behandlad som en brottsling. Trots att jag inte har gjort något fel råkar jag väldigt illa ut i det här, säger hon, och fortsätter:

– Det har också varit så otroligt svårt att ha med Kronofogden att göra. Jag har haft kontakt med flera kontor, och det ena vet aldrig vad det andra gör. De bara kör på, utan någon hänsyn.

Har blivit sjuk

Den pressade situationen har gjort att Birgitta mått mycket dåligt under flera år. Hennes läkare har konstaterat att hon drabbats av utmattningssyndrom. Det har handlat om bland annat synproblem, trötthet, hjärtklappning, illamående och magkatarr.

”För att läka ut sitt aktuella tillstånd skulle hon verkligen behöva bli lämnad ifred och få ha kvar sitt boende”, skriver läkaren i ett intyg.

Carl Ek, Birgittas juridiska ombud, är kritisk till Kronofogdens agerande på en rad punkter.

– I grunden handlar det om att huset aldrig borde ha ingått i utmätningen från första början, eftersom det är Birgitta och inte sonen som är ägaren. Kronofogdemyndigheten har fått se gåvobrevet, men de tror inte på att det är äkta.

– Sedan så borde inte den exekutiva auktionen ägt rum eftersom Birgitta är sjuk. Men det har de inte tagit någon hänsyn till alls. Dessutom är priset för lågt för att motivera en försäljning.

Vid sidan av allt detta har sonens skulder minskat kraftigt den senaste tiden.

– I dag uppgår skulderna till omkring en halv miljon. Förra året betalade han in över 800 000 kronor. Även utan husförsäljningen skulle han kunnat vara skuldfri 2017, de siffrorna har visats upp för Kronofogden.

Är i hovrätten

Den centrala punkten är om Birgitta eller hennes son ska anses vara ägare av huset. Kronofogden accepterar inte gåvobeviset, som Birgitta och hennes ombud stödjer sig på.

I januari avgjorde tingsrätten ärendet till Kronofogdens fördel. Beslutet överklagades, och förra veckan var fallet uppe i hovrätten.

Men trots att ägandefrågan inte är avgjord har alltså Kronofogden genomfört auktionen. Även det är ombudet Carl Ek kritisk mot.

– Oavsett vad hovrätten säger så kommer köpet sannolikt inte att kunna upphävas. Det är uppseendeväckande att man bara fortsätter processen. Jag har hela tiden hävdat att man bör avvakta avgörandet.

– Enligt min mening handlar detta för Kronofogdens del om prestige. Man vill inte erkänna att man gjort fel.

Lars Karlsson är kronofogden som genomförde husauktionen. Han försvarar myndighetens agerande.

– Från början fick vi in ett hyresavtal från dem. Sedan kom de in med gåvobevis. Det gick inte ihop för vår del, men det är upp till hovrätten att fastställa vad som gäller. 

– Sedan är det så att vi har möjlighet att medge anstånd för ett ärende. Men när det beviljas gäller det oftast personen som är skyldig pengar. Här är det ju en tredje part som är inblandad.

Måste flytta ut

Hovrättens dom väntas i nästa vecka.

Men redan under lördagen kom en ny smäll för Birgitta. Då hämtade hon ut ett rekommenderat brev från företaget som köpt hennes hus. Där stod att de kräver nästan 70 000 kronor i hyra.

– De skriver att jag måste flytta ut senast den 31 maj. Men jag har ingen möjlighet att betala det de vill ha, så jag och min sambo håller på att packa för fullt. Jag vet inte hur vi ska gör nu, säger Birgitta.

Hon fortsätter:

– Jag kan inte förstå att det här händer. Det känns som att jag lever i en mardröm.

Publicerad: