Presskonferens från Malmberget , Vitåfors

Foto: LKAB höll presskonferens i Malmberget.
NYHETER

Klockan 18 håller LKAB presskonferens från Vitåfors, Malmberget, med anledning av de två dödsfallen i gruvan. Aftonbladet bevakar på plats.

Representanter för LKAB och entreprenörsföretaget kommer att delta på presskonferensen.

18.00 Presskonferensen är ett par minuter försenad.

18.05 Presskonferensen är inledd.

18.08 – I dag 12.15 gick ett larm och nu vet vi vad det var. Vi vet inte de tekniska orsakerna till olyckan, förklarar Per-Erik Lindvall, representant för LKAB som ansvarig i LKAB:s koncernledning för investeringsprojekt.

– Som ni förstår är det med stor smärta som vi kallar till presskonferensen, det är ett bakslag.

18.11 Alla liknande gruvverksamheter i Malmberget och Kiruna har stoppats tills vidare. Alla liknande arbeten inom hela LKAB är stoppade, sägs vidare.

18.15 De döda kommer att hedras med en tyst minut, förklarar Per-Erik Lindvall. Det var kranföraren som slog larm.

18.16 Tomas Johansson, projektchef för arbetet med nya huvudnivån, tar vid.

– För 3-4 veckor sedan var de klara med denna del. Ett stenparti har rasat ner genom ett färdigförstärkt schakt. Vi skulle i dag stå uppe med en mobilkran, en vanlig ordinär mobilkran, i den har det hängt en arbetskorg. Vi skulle inspektera en del av schaktet för att se att sprängningen inte skadat den förstärkta delen. Där har något inträffat, men vad vet vi inte. Det har lett till att arbetskranen ramlat ner till nivå 1 136.

– Det är ett malmhisschakt, inget personhisschakt. Det är för malmproduktion under anläggande. Vi vet ju heller inte på vilken höjd efter sträckan man befann sig med arbetskorgen när olyckan inträffade. Vi vet ingenting om fallhöjder. Det är väl svar som den kommande utredningen förhoppningsvis kan komma fram till och följder av den orsaken. Sen ska man väl kanske nämna att LKAB är beställare för det här anläggningsarbetet. NCC är huvudentreprenör. Det finns ytterligare företag som genom ett underentreprenörsskap varit inblandade i det här. Kranföraren tillhörde ett företag. De förolyckade tillhör ett annat lokalt företag.

18.18 Han förklarar tekniska detaljerna kring olyckan. Men vet inte vad som hänt ännu. Inte heller på vilken exakt höjd arbetskorgen befann sig vid olyckan. NCC är huvudentreprenör och LKAB beställare. De omkomna tillhör underentreprenörer.

18.20 Håkan Melander, NCC, tar vid. Han pratar om själva gruvschaktet och dess utformning.

– Det är fruktansvärt.

– Vi lämnar inte ut de omkomnas namn, det har vi kommit fram till i samråd med anhöriga.

18.23 Det pratas om tänkbara orsaker och att det blir polisens sak att ta reda på vad som gått fel.

18.27 – Man kan inte veta allt, säger Per-Erik Lindvall med anledning av orsaken. LKAB hänvisar till polisen och deras utredning när media ställer frågor. Även Arbetsmiljöverket är inkopplat. De har personal på plats vid gruvan i kväll. Kollegor och medarbetare har sorg och tänker på de dödas familjer.

18.28 – Vi har inte svar på allt i dag. Våra tankar har i första hand gått till familjen, till våra medarbetare och medarbetarna i de företag de arbetat, säger Per-Erik Lindvall.

18.32 Ska se till att ge så pass korrekt info de bara kan. Hela gruvan är inte stängd men arbetet på den nya huvudnivån har stoppats, där pågår inget arbete. I övriga gruvan produceras det dock. LKAB har personal ute. Säkerhetsarbetet inom LKAB har högsta prioritet. De säger sig ha bra samarbete med entreprenörerna, och de tillsammans utarbetat säkerhetsarbetet på ett bra sätt.

18.35 LKAB ska efter bästa förmåga hedra de döda med en tyst minut i morgon klockan 12. De får inte ge upp efter detta "bakslag". Arbetet ska fortgå.

18.37 PK:n är slut.