Fel om externa köpcentrum

Uppdaterad 2018-09-07 | Publicerad 2010-07-10

Miljöpartiets teori om att externa köpcentrum utarmar stadskärnan är inte helt rätt

ALMEDALEN. Köpcentrum utanför städerna utarmar stadskärnans roll som stadens centrum och tvingar specialaffärer att lägga ner, hävdar Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson och Maria Wetterstrand.

Inte helt rätt.

De studier som finns visar att cityhandeln tvärtom kan gynnas av externa köpcentrum.

Vad lögndetektorn granskar: Miljöpartiet föreslog i dag ett förbud mot byggandet av nya köpcentrum utanför stadskärnorna. Externa köpcentrum ökar varje år och enligt Maria Wetterstrand och Peter Eriksson får det negativa konsekvenser för handeln i city.

– Denna utveckling utarmar stadskärnans roll som stadens centrum. Fristående specialaffärer med egen karaktär läggs ner, hävdar språkrören.

Sanningen är: Handelns utredningsinstitut, HUI, har i en utredning undersökt de externa köpcentrumens påverkan på handeln i ett antal kommuner under tiden 1997 och 2007. Slutsatsen är att cityhandeln – de butiker som finns i centralortens kärna – inte påverkas av externa köpcentrum.

”Stadskärnorna har lyckats behålla sina marknadsandelar gentemot externhandelns expansion”, skriver HUI i rapporten.

I stället kan cityhandeln gynnas av externa köpcentrum eftersom invånare i andra kommuner handlar på köpcentrumet och sedan fortsätter in till stadskärnan.

Däremot påverkas de butiker som finns utanför stadskärnan negativt av externa köpcentrum visar rapporten. Även de kranskommuner som inte har ett externt köpcentrum kan påverkas negativt, eftersom invånarna väljer att åka till den kommun med köpcentret att för handla.

Slutsats: Miljöpartiets påstående är inte helt riktigt. De studier som finns på området visar att cityhandeln inte påverkas negativt av externa köpcentrum och det finns inga belägg för att stadskärnans roll som centrum utarmas. Tvärtom kan cityhandeln gynnas av externa köpcentrum.

Kranskommunerna som inte har ett externt köpcentrum kan däremot påverkas negativt och därför kan inte Miljöpartiets påstående dömas ut som helt falskt.