Thomas Bodström nekas full ledighet

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2010-10-13

Sven-Erik Österberg.
Sven-Erik Österberg.

Riksdagsledamoten Thomas Bodström (S) har ett svårt val framför sig.

Antingen får han åka hem från USA eller sluta i riksdagen.

Bodström nekas nämligen full föräldraledighet från riksdagen.

”Det ges inte någon möjlighet till föräldraledighet på deltid i riksdagsuppdraget”, säger Sven-Erik Österberg efter beslutet att Thomas Bodström inte beviljas ledighet.
”Det ges inte någon möjlighet till föräldraledighet på deltid i riksdagsuppdraget”, säger Sven-Erik Österberg efter beslutet att Thomas Bodström inte beviljas ledighet.

– Han får ett besked om att den ansökan han gjort blir avslagen, säger Socialdemokraternas gruppledare Sven-Erik Österberg som beklagar det.

Beslutet är en rekommendation från dagens talmanskonferens där alla riksdagens gruppledare kallats av riksdagens talman. Beskedet var väntat. Om den tidigare justitieministern Thomas Bodström hade blivit beviljad ledighet hade det varit ett avsteg från gällande regler, något som hade kunnat ge konsekvenser i framtiden.

– Det ges inte någon möjlighet till föräldraledighet på deltid i riksdagsuppdraget, säger Sven-Erik Österberg.

Ett svårt val

För att få ledigt från riksdagen måste man vara föräldraledig på heltid, men eftersom Bodströms barn går i skolan får han bara 20 procents föräldrapenning.

– Det är där bekymret ligger.

- Det var ett enhälligt beslut, säger Anna Kinberg Batra (M), Moderaternas gruppledare.

"Riktigt beslut"

Samtliga gruppledare i riksdagen var överens om att reglerna för ledighet inte ska ändras.

– Det är ett riktigt beslut. För en person med det här ämbetet är det ett strikt regelverk som gäller, säger Mats Odell (KD).

Hur har samtalet gått här inne idag?

– Det har varit positivt och ingen har försökt att göra politik av det här. Vi har alla försökt hitta en möjlighet att bevilja hans önskan, men det går inte i det här fallet.

Bestämmer sig på måndag

För Bodströms del innebär det ett svårt val.

– Antingen måste jag avbryta min vistelse med familjen här eller så måste jag säga upp min riksdagsplats, har han tidigare sagt.

Boström skriver själv på sin blogg att han kommer att fatta beslutet på måndag eftersom riksdagen håller sitt nästa sammanträde på tisdag.

Thomas Bodströms ledighetsansökan inkom till riksdagen den 27 september. Han har begärt föräldraledighet från 4 oktober till den 3 december för att kunna vistas med familjen i USA.

– Det här har levt med oss i tio år. Vi vill göra något annorlunda med familjen, flytta utomlands eller göra en lång resa, har han tidigare sagt till Aftonbladet.

Han skriver själv efter beskedet att "det är synd att riksdagen behåller den restriktiva linjen när det gäller föräldraledigheten i riksdagen".

Gruppledarna har under dagens konferens också diskuterat hur reglerna ska förändras för att riksdagsledamöterna lättare ska kunna kombinera arbete och familj.