Är det viktigt att minska våra koldioxidutsläpp? JA!

FN:s klimatpanel är inte de enda experter som undersöker klimatet. Det gör ett otal. Och samtliga har, med nyansskillnader, kommit fram till följande:

Utsläppen av växthusgaser värmer upp atmosfären. När det blir varmare förändras förutsättningar för livet på jorden. För väldigt många, särskilt i de redan fattiga delarna av världen, till det sämre.

För att hejda de hotande folkvandringarna, den ökande fattigdomen och påfrest­ningarna på djur, natur och människor är det nödvändigt att minska utsläppen.

Det kan bli en nystart för världens uppfinnare och industrier. Produktion av förnyelsebar energi med så lite klimatpåverkan som möjligt är en bombsäker framtidsbransch. Efterfrågan kommer att vara enorm under de närmaste årtiondena.

Klimathotet är inte en bluff.

Även om det just nu är kallt här hemma hos oss.

Publisert: