Expert: Ett av Sveriges stora problem

TT

Publicerad 2018-03-21

Skillnaderna mellan olika skolor är inte acceptabel enligt Moderaterna. Arkivbild.

Trenden med dramatiskt ökade skillnader mellan olika skolor och en ökad skolsegregation är djupt allvarlig.

– Det är ett fundamentalt problem för samhället, säger den oberoende skolexperten Per Kornhall.

Utvecklingen är inte ny, påpekar Kornhall.

– Skillnaderna har ökat dramatiskt i Sverige under femton års tid. Jag menar att det här är det allvarligaste problemet vi har i svensk skola.

Konsekvenserna är allvarliga på många sätt.

– Samhället bygger på en idé om demokrati och allas lika värde. Om vi då låter vissa barn inte få lika bra skolutbildning som andra är det ett brott mot grunden som vårt samhälle vilar på, säger Per Kornhall.

Kriminalitet

– För de här barnen innebär det att de hamnar i utanförskap, kriminalitet och så vidare. Det blir väldigt dyrt för samhället, fortsätter han.

Trots frågans allvar har den inte fått den prioritet den borde, anser Per Kornhall.

– Vi har haft alldeles för lite diskussion om segregation och den försämrade kompensatoriska funktionen hos skolan. Vi tar det inte riktigt på allvar.

Han tror att en orsak kan vara de "politiska låsningar" som finns kring skolan.

– Vi har faktiskt världens mest marknadifierade skolsystem; vi har skolpeng, skolval, mer eller mindre fri etableringsrätt för olika aktörer. Och det minskar det gemensamma samhällets inflytande över skolan till förmån för individens valmöjligheter. Den balansen talar vi alldeles för lite om.

Tid att lyssna

För att komma tillrätta med problemen skulle staten behöva ta ett större ansvar, anser han. Bland annat efterlyser han ett sektorsbidrag för skolan som är socioekonomiskt grundat.

Han framhåller också att många rektorer och lärare under åren gett uttryck för att de vill se en statlig skola.

– När man frågar varför är det vanligaste svaret att man ser problem med likvärdigheten. Jag tror att det är dags för politiker att lyssna på lärare och rektorer och verkligen ta den här frågan på allvar, säger Kornhall.

Skräddarsydd hjälp

Även Moderaterna anser att staten ska ta ett större ansvar.

– Vi behöver nationella kvalitetskrav som skolorna måste följa, och vi måste se till att de skolor som inte klarar av att leverera tillräckligt bra undervisning får skräddarsydd hjälp och stöd av staten för att göra det, säger partiets utbildningspolitiske talesperson Erik Bengtzboe.

Ingen regering har gjort tillräckligt för att bryta den negativa trenden, anser Bengtzboe som också vill framhålla bostadssegregationens effekter.

– På lång sikt är det allra bästa verktyget för att bryta skolsegregation att bryta bostadssegregationen. Men då handlar det inte längre om utbildningspolitik utan om att fler föräldrar behöver få ett arbete och komma ifrån utanförskap.

ANNONS