Så blåste toppadvokaten domstolarna

Advokaterna Rörlig header till granskning

Så blåste toppadvokaten domstolarna

AV JOHANNA RAPP & MATTIAS SANDBERG

Försvarsadvokaten Neo Barstedt drog in närmare tio miljoner kronor förra året.
 
Nu kan Aftonbladet avslöja hur han återkommande lurar domstolarna.
 
Granskningen visar hur Neo Barstedt lämnar osanna uppgifter om polisförhör och hur han upprepade gånger tagit betalt för samma tid i flera olika mål.

 
– Det är ingenting jag har något minne av, säger Neo Barstedt.

Trots att det inte ens har gått fyra år sedan Neo Barstedt blev medlem av Advokat­samfundet är han i dag en av Sveriges mest anlitade försvars­advokater.

Han har arbetat i flera uppmärksammade brottmål.

Bland annat företrädde han den gäng­kriminelle man som dömdes för grovt vapen­brott, efter att ha hanterat vapnet som användes för att skjuta ihjäl 12-åriga Adriana.

Förra året fick Neo Barstedt, 31, närmare 9,8 miljoner kronor för sina uppdrag som offentlig försvarare.

Tredje mest i Sverige.

Vapnet som användes för att skjuta ihjäl 12-åriga Adriana hanterades i en musikvideo före mordet.
Vapnet som användes för att skjuta ihjäl 12-åriga Adriana hanterades i en musikvideo före mordet.

Om man går ut från Neo Barstedts kontor på Polhemsgatan och svänger höger ser man snart gaveln på polishuset, som tillsammans med Kronobergshäktet och Stockholms tingsrätt bildar ett rättsligt centrum, mitt på Kungsholmen, i centrala Stockholm.

Promenaden från kontoret till häktets entré är knappt 300 meter.

Barstedt kräver oftast ersättning för en timmes tidsspillan när han tar sig mellan kontoret och Kronobergshäktet. Tidsspillan är den res- och väntetid som bland annat resan till ett häktesbesök innebär för en advokat.

För den timmen får han i år drygt 1 300 kronor.

Av de nära 9,8 miljoner han drog in förra året avsåg 2,5 miljoner kronor tidsspillan.

Neo Barstedts kontor ligger på Kungsholmen i centrala Stockholm, enligt hans egen hemsida och kostnadsräkningar.
Neo Barstedts kontor ligger på Kungsholmen i centrala Stockholm, enligt hans egen hemsida och kostnadsräkningar.

Det är en februaridag 2020. Det är några plusgrader och en lätt vind blåser utanför Neo Barstedts kontor.

Vid den här tidpunkten har han flera klienter som sitter frihets­berövade på Kronobergs­häktet.

Just den här dagen har Barstedt bokat besök hos en klient, misstänkt för grovt narkotika­brott.

Direkt efteråt har försvarsadvokaten ytterligare ett bokat besök på häktet, hos en annan klient.

På de två kostnadsräkningarna som Barstedt senare lämnar in begär han ersättning för en timmes tidsspillan vid samtliga besök hos de två klienterna, och advokaten uppger att det handlar om tiden när han tar sig mellan kontoret och häktet.

Det innebär att när han besöker de två männen direkt efter varandra tvingas skatte­betalarna att betala två gånger för hans uppgivna tidsspillan mellan kontoret och häktet.

Men det här är inget enskilt fall.

Nu kan Aftonbladet avslöja hur advokaten gång efter gång krävt ersättning för sin tidsspillan på det sättet – i olika mål.

Aftonbladet har granskat häktesbesöken hos sex av Barstedts klienter, som alla satt frihetsberövade på Kronobergshäktet under samma period 2020, och som advokaten krävt ersättningar för.

Enligt advokatens kostnadsräkningar påstår han att han vid nästan varje häktesbesök lagt en timmes tidsspillan på att ta sig mellan kontoret och Kronobergshäktet.

Men Aftonbladets granskning visar något annat.

Neo Barstedt drog in närmare 9,8 miljoner kronor som offentlig försvarare förra året.
Neo Barstedt drog in närmare 9,8 miljoner kronor som offentlig försvarare förra året.

 
Besöken hos de sex klienterna har vid en mängd tillfällen bokats direkt efter varandra. Antingen har besöken varit bokade för Barstedt själv eller ett ombud från hans advokatbyrå.

Som mest har Barstedt haft fyra besök bokade på rad.

Trots det har han i sina räkningar krävt ersättning för tidsspillan på en timme för att ta sig mellan häktet och sitt kontor vid nästan samtliga besök i de olika målen. Det innebär att han fått ut ersättningar för mer tidsspillan än vad han har haft.

Det är inte bara under 2020 som advokaten gjort så här, utan Aftonbladets granskning visar att han fortsatt med detta även under 2021, med andra klienter på Kronobergs­häktet samt med klienter på häktet i Sollentuna.

– Det är naturligtvis fel. Om man försöker tillskansa sig pengar från staten som man inte har rätt till är det allvarligt, säger Ralf G Larsson, före detta hovrättspresident.

Bara i de fåtal fall som Aftonbladet granskat handlar det om oriktiga krav på omkring 50 000 kronor för advokatens tidsspillan, om besöken har genomförts som Barstedt bokat in dem.

I nio av de tio fallen som Aftonbladet har kartlagt har Neo Barstedt fått hela sin begärda ersättning för sin tidsspillan.

– Oavsett belopp är det allvarliga att man fakturerar för någonting man inte har gjort. Om man ser att det rör sig om en systematik och alltså inte ett rent misstag, bör det nog bedömas vara fråga om ett uppsåtligt handlande. Och då handlar det om bedrägeri eller åtminstone bedrägeriförsök, säger Ralf G Larsson.

Under de senaste månaderna har Aftonbladet flera gånger begärt ut uppgifter om Neo Barstedts häktesbesök från Kriminalvården.

Men myndigheten har avslagit begäran.

Aftonbladets källor inom Kriminal­vården har i stället läst upp uppgifterna om tidpunkterna för Barstedts bokade besök, från häktenas egna besöksloggar.

Neo Barstedt vill inte svara på Aftonbladets frågor.
Neo Barstedt vill inte svara på Aftonbladets frågor.

När Neo Barstedt våren 2018 blev ledamot av Advokatsamfundet lovade han att hedra god advokatsed och följa samfundets regler.

Advokatyrket bygger i stor utsträckning på förtroende, som när en advokat lämnar in sina ersättningskrav, en så kallad kostnads­räkning, efter avslutat mål.

En domstol ska kunna lita på att det advokaten uppger stämmer, både när det gäller arbetstimmar och resor.

Advokaten behöver inte redovisa kvitton eller vilka exakta dagar en viss arbetsuppgift har utförts.

När Aftonbladet granskar Barstedts kostnads­räkningar från de senaste två åren visar det sig att han ytterst sällan anger exakt datum för när han har utfört en viss arbets­insats.

Det gör hans uppgifter svårkontrollerade.

Under de senaste åren har flera åklagare reagerat på Barstedts räkningar.

Åklagare har till och med ställt sig frågande till om allt det som advokaten har uppgett i sina räkningar verkligen stämmer.
 

Chefsåklagare Niclas Wargren, som arbetar vid åklagarkammaren i Karlstad, gick till och med så långt att han polisanmälde Barstedt på grund av en kostnadsräkning som advokaten lämnade in.

– Jag har arbetat som åklagare i 21 år och jag har aldrig anmält någon advokat förut. Men här ansåg jag att det fanns en miss­tanke om försök till bedrägeri, säger Niclas Wargren.

Förundersökningen lades dock ner under förra året, då åklagaren som utredde ärendet ansåg att brott inte gick att styrka.

Aftonbladets granskning visar att Neo Barstedt inte bara har lurat domstolarna genom hur han tar betalt för sin tidsspillan.

Neo Barstedt har även lämnat oriktiga upp­gifter om att han varit på plats under polis­förhör.

Chefsåklagare Niclas Wargren polisanmälde Neo Barstedt för försök till bedrägeri. Utredningen lades dock ner under förra året.
Chefsåklagare Niclas Wargren polisanmälde Neo Barstedt för försök till bedrägeri. Utredningen lades dock ner under förra året.

Tonåringen har precis slussats genom gången som löper mellan häktet och förhörsrummet på polishuset i Göteborg.

Det är den 9 februari 2021 och dagen innan har tonåringen, i samband med att han greps, misstänkt för att ha rånat och hotat två ungdomar, sagt att han vill ha Neo Barstedt som sin försvarare.

Nu sitter tonåringen med polisens utredare, Markus Nevala, i förhörsrummet med utsikt över Göteborgs tingsrätt.

Enligt Neo Barstedt är också han på plats.

I sin kostnadsräkning skriver han ”inställelse och närvaro vid polisförhör” och han påstår sig alltså sitta bredvid tonåringen som svarar ”inga kommentarer” på polisens samtliga 65 frågor.

Även dagen efter, när tonåringen på nytt förhörs, påstår sig Barstedt i sin kostnadsräkning vara på plats i Göteborg.

Men det stämmer inte, enligt polisen Markus Nevala.

– Neo Barstedt var inte på plats på något av förhören och dessutom fick vi sitta och vänta på honom innan vi fick tag på honom per telefon, säger han.

För att bekräfta sina uppgifter tar Markus Nevala fram sina meddelanden skickade mellan honom och försvarsadvokaten under utredningen. Vid det andra förhöret, när Nevala sitter i förhörsrummet med tonåringen, skriver polisen:

”Det tutar upptaget. Vi är redo.”

Meddelandena mellan Markus Nevala och Neo Barstedt i samband med de två första förhören.
Meddelandena mellan Markus Nevala och Neo Barstedt i samband med de två första förhören.

Enligt Markus Nevala har Neo Barstedt inte heller dykt upp på det tredje förhöret. Aftonbladets granskning visar dessutom hur Barstedt befunnit sig i Stockholm på för­handling den aktuella dagen.

Då Barstedt inte medverkade vid de tre förhören stämmer inte hans ersättningskrav för resor till Göteborg, utan han har då fått närmare 30 000 kronor utbetalt för resor som han inte redogör för i sin räkning.

Åsa Nilsson var åklagare i målet med tonåringen.

– Om de här uppgifterna om Neo Barstedt stämmer är det mycket bekymmersamt. Det skadar förtroendet för hela advokatkåren men också rättsväsendet i stort.

Att Barstedt måste få ersättning för all sin tid när han åker tåg har han själv bland annat förklarat med att han inte kan arbeta på tåg då han ”är ytterst känslig och blir lätt åksjuk”.

Göteborgs tingsrätt god­kände försvars­advokatens samtliga kostnads­krav, där drygt 170 000 kronor blev hans ersättning bara för hans tidsspillan när han reste mellan Göteborg och sitt kontor i Stockholm.

Åklagare Åsa Nilsson menade att Neo Barstedt borde kunna arbeta på tåget och därför inte få ersättning för tidsspillan under sina uppgivna resor mellan Stockholm och Göteborg. Barstedt svarade att han inte kunde jobba på tåg och hänvisade till åksjuka.
Åklagare Åsa Nilsson menade att Neo Barstedt borde kunna arbeta på tåget och därför inte få ersättning för tidsspillan under sina uppgivna resor mellan Stockholm och Göteborg. Barstedt svarade att han inte kunde jobba på tåg och hänvisade till åksjuka.

Under 2020 betalade staten ut 3,3 miljarder i ersättning till advokater och andra rättsliga biträden.

En kostnad som ökat med 90 procent under en tioårsperiod.

Riksrevisionen kom förra året med en kritisk granskning av pengaflödet till rättsliga biträden.

Granskningen visade på brister i kontroll­systemet och en domare som intervjuades var övertygad om att "det går iväg en massa pengar som advokaterna inte har rätt till".

Flera personer inom rättsväsendet som Aftonbladet pratat med delar den bilden och säger att ett av problemen är att det är så svårkontrollerat och därmed lämnar utrymme för fusk.

Det är justitiekanslern som ska se till att advokaternas ersättningar inte överstiger vad som är rimligt.

– Vi tittar på enskilda mål. Det är egentligen inte någon som får den fullständiga bilden av hur en advokat fakturerar, säger justitie­kansler Mari Heidenborg.

Hon menar att det finns brister med dagens kontroller.

– Det nuvarande systemet för att hålla koll på det här är otillräckligt.

Justitiekansler Mari Heidenborg.
Justitiekansler Mari Heidenborg.

Den 1 februari 2022 ringer Aftonbladet upp Neo Barstedt.

När Aftonbladet förklarar att det handlar om hans kostnadsräkningar och vill boka in en intervju svarar Barstedt:

– Jag gör inte intervjuer, om jag ska vara helt ärlig. Men jag får i alla fall uppskatta att du ringde mig.

På frågan om han tagit betalt för samma tidsspillan i flera olika ärenden svarar Barstedt:

– Det är inget jag har något minne av.

Efter samtalet mejlar Aftonbladet frågor till Barstedt, som svarar att han har ändrat sig angående en intervju och kan ställa upp – om tre veckor.

”Detta på grund av att jag har mycket att stå i”, skriver han.

När Aftonbladet i stället ber om en tidigare intervju svarar han inte.
 

Två dagar senare ringer Aftonbladet upp igen, men Barstedt svarar inte då heller.

Nästa dag avvisas han som ombud från Örebro tingsrätt, ett mycket ovanligt beslut. Tingsrätten har bland annat ifrågasatt hans kostnadsräkning och rätten har ”noterat att det inte är första gången Neo Barstedts kostnadsräkningar lämnar en del att önska vad gäller såväl riktighet som tydlighet och rimlighet”. I sitt beslut hänvisar tingsrätten till andra mål, där domstolar bland annat ansett att Barstedts ersättningskrav för sin tidsspillan varit oskäliga.

Barstedt har överklagat beslutet.

Samma dag mejlar Aftonbladet i stället flera frågor, bland annat om han har tagit betalt för sin tidsspillan i flera mål eller om han har angett att han varit på plats under polisförhör trots att han inte varit det. Barstedt får även frågan om målet i Göteborg och vad alla hans uppgivna där resor har gått till.
Advokaten får tre dygn på sig att bemöta granskningen.

Han återkommer inte.

Den sjunde februari klockan åtta på morgonen passerar Neo Barstedt säkerhets­kontrollen på Stockholms tingsrätt.

Han ska medverka via länk under en huvud­förhandling.

Aftonbladet är på plats för att på nytt ge Barstedt möjlighet att bemöta granskningen, men när han lämnar tingrätten vill han inte svara på en enda fråga.

Han går snabbt ner för trappan och sedan ut genom entrédörrarna.

Aftonbladet följer med honom och försöker ställa fler frågor.

Men Neo Barstedt svarar inte och går i riktning mot sitt kontor, knappt 300 meter bort.

Johanna Rapp & Mattias Sandberg

Neo Barstedt utreds för bedrägeri – efter Aftonbladets granskning

LÄS VIDARE

OM AFTONBLADET

Tipsa oss: SMS 71 000. Mejl: tipsa@aftonbladet.se
Tjänstgörande redaktör: Hans Österman
Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
Redaktionschef: Karin Schmidt
Support: Kontakta kundtjänst
AnvändarvillkorPersonuppgiftspolicyCookiepolicyRapportera fel Nyhetsbrev

OM AFTONBLADET