Beskedet om Eneroth: Hanterat och utreds inte vidare

Publicerad 2021-11-18

Socialdemokraterna kommer inte att gå vidare med anklagelserna mot Tomas Eneroth.

Ministerns hemdistrikt har pratat med de inblandade och beslutat att inte vidta fler åtgärder.

– Vi tar alltid den här typen av anklagelse på allvar, säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin.

Aftonbladet avslöjar i dag att infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) anklagas för att ha tafsat en kvinna på rumpan under partikongressen i Göteborg.

Partisekreterare Tobias Baudin informerades direkt efter kongressen. Han ser allvarligt på den här typen av anklagelser och säger att S har en visselblåsarfunktion och en särskild ”Metoo-grupp” som erbjuder stöd och hjälp.

Baudin säger att händelsen är utredd och att några fler åtgärder inte kommer att vidtas.

– Partidistriktet har gjort en utredning och landat i att de inte gör något mer. Jag som partisekreterare är inte inne i hanteringen av ärendet. Det som har varit viktigt för mig är att säkerställa att de inblandade, och distriktet, har fått stöd som efterfrågas.

Innebär det att distriktet inte ser händelsen som något ovälkommet närmande?

– Vi ser alltid allvarligt på de här händelserna, det gör partidistriktet också. De har gjort en utredning och det utreds inte mer.

Ni ser allvarligt på händelsen, samtidigt så är det redan hanterat och kommer inte utredas. Hur hänger det ihop?

– Jag kan inte gå in i enskilda fall. Det är partidistriktet som hanterar det och som har utrett det.

Socialdemokraterna i Kronoberg, ministerns partidistrikt, vill inte ställa upp på intervju. Otto Berglund, försteombudsman i partidistriktet skriver i ett mejl att åtgärder vidtogs dagen efter händelsen.

– Vi har haft samtal med de inblandade och har en bra bild av vad som skett, skriver Berglund.

Kommer det att vidtas några åtgärder?

– Partiet har rutiner för att hantera den här typen av situationer. Åtgärder vidtogs dagen efter händelsen.

Vilka då?

– Exakt vilka åtgärder kommenterar vi inte.

Har du haft kontakt med kvinnan och hur mår hon i så fall?

– Vi kommer inte lämna några kommentarer beträffande övriga inblandade i den här situationen, skriver Berglund.

Ägde rum för två veckor sedan

Partikongressen hölls i Göteborg för två veckor sedan. Händelsen ska ha ägt rum på lördagskvällen på ett hotellrum innan kongressfesten. Tomas Eneroths bild av händelsen är att han lade sin hand på kvinnans rygg när han hälsade.

”Jag bad om ursäkt, förklarade att det inte var min avsikt och var samtidigt tydlig med att det är viktigt att man tar upp och diskuterar händelser som upplevs som obekväma eller otillbörliga. Jag beklagar verkligen om jag utsatt en person för obehag. Det har aldrig varit min avsikt. Detta har jag också framfört till henne” skriver han i ett sms till Aftonbladet.

Tomas Eneroth (S).

Följ ämnen i artikeln