Så ska skyfallen förstås bättre

Av:  TT

Man med gummistövlar och paraply vid ett åskoväder med skyfallsliknande regn i Skåne. Arkivbild.
Man med gummistövlar och paraply vid ett åskoväder med skyfallsliknande regn i Skåne. Arkivbild.

Skyfall som orsakar översvämningar är ett stort problem, men har samtidigt varit svåra att kartlägga. För att bättre förstå hur samhället behöver anpassas efter kraftiga regn har ett forskningssamarbete inletts mellan Karlstads och Lunds universitet och SMHI, där privatpersoners regnmätningar ska inkluderas, rapporterar DN.

– De privata regnstationerna som finns kan ge oss en bättre bild av de stora skyfallen och vad som händer efter ett stort skyfall, säger Jonas Olsson, forskningsledare på SMHI.

SMHI har ett nät av mätstationer i landet men dessa räcker inte till för att fånga upp skyfallen, som ofta är kortvariga och lokala och faller mellan mätstationerna.

Att placera ut fler mätstationer anses för kostsamt så i stället vill man få in större dataunderlag genom att använda privatpersoners befintliga väderstationer och placera ut fler privata regnmätare i bostadsområden. I ett första steg ska detta ske i Göteborg, Trelleborg och Karlstad.

Publisert: