Så kan Anna Kinberg Batra avsättas – steg för steg

Tre möjliga scenarier för vad som kan komma att hända